วจีกรรม

วันที่ 16 กพ. พ.ศ.2549

 

.....วจีกรรม หมายถึง การกระทำทางวาจาคือทำกรรมด้วยวาจา ด้วยคำพูด ไม่ว่าจะทำกรรมชั่วหรือกรรมดี จัดเป็นวจีกรรมเหมือนกัน

 

.....วจีกรรมทางชั่ว มี 4 อย่าง คือ พูด เท็จ พูดคำหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วจีทุจริต

 

.....วจีกรรมทางดี มี 4 อย่าง คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วจีสุจริต

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0010480642318726 Mins