ใจละเอียด

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2554

 

ใจละเอียด.... จึงจะหลุดพ้นกิเลสอาสวะ
 

ใจละเอียด.... ต้องประกอบด้วยสติปัญญาละเอียดจะรู้กว้าง หยาบจะแคบ

         

 ใจจะละเอียด.... ต้องเป็นกลางๆ พอดีๆหัดรักษาความละเอียดในทุกที่และทุกที
อะไรให้รักษากลางไปด้วย ใจไม่พรากจากกลาง

 

รักษากลางกับใจที่ศูนย์กลางกายให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 Total Execution Time: 0.00052325328191121 Mins