สติ

วันที่ 02 พค. พ.ศ.2554

 

 

ถ้าเราฝึกให้มีสติทุกวัน ในทุกกิจกรรมที่เราทำ

         

                เวลานั่งธรรมะ จิตมันรวมง่ายจังเลยขายังไม่ทันงอ เข้าถึงกันรวมแล้วเพราะมันฝึกตลอดเวลา ฝึกตลอดอย่าส่งใจคิดถึงสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ต่อความบริสุทธิ์ ต่อหนทางพระนิพพาน

 

ลองไม่นึกสิ มันก็มาครอบงำเราไม่ได้ลองเฉยๆ กับมัน ไม่ต้องไปเอาใจใส่อย่าไปเอาใจใส่สิ่งเหล่านั้นเฉยๆ มันก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไร

 

 

อย่าไปชักข้าศึกเข้าบ้านเอามาคิดแต่เรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อการหยุดนิ่ง ต่อการเข้าถึงธรรม

 Total Execution Time: 0.00059485038121541 Mins