สู้หรือถอย

วันที่ 01 พค. พ.ศ.2554

 

 

ลูกชาย..ลูกหญิง ผู้เป็นชีวิตจิตใจของหลวงพ่อทุกคน

 

เหงื่อที่ไหลในวันนี้ จะไม่มีวันกลายเป็นน้ำตาในวันข้างหน้า

 

          ให้ถามใจตัวเราเองว่า เราจะสละความสบายทางโลกตามรอยบาทพระศาสดา ซึ่งได้สุขในบั้นปลายหรือจะตามรอยกิเลส แล้วเสวยทุกข์ในวันข้างหน้า

 

          ถ้าเรายอมเสียสละและอดทน เราจะอยู่ในแนวหน้าของการสร้างบารมีแต่ถ้าเรายอมแพ้และท้อถอย เราก็จะเสียชาติเกิด

 

   เกิดมาเหมือนไม่ได้เกิดเพราะไม่ได้สร้างสิ่งที่ทรงคุณค่าไว้ในชีวิตเลย

 

ฉะนั้น ลองคิดดูซิว่า เราจะสู้ หรือจะถอย
...หลวงพ่อขอฝากไว้สำหรับลูกๆ ทุกคน

 Total Execution Time: 0.00051388343175252 Mins