ความบริสุทธิ์

วันที่ 04 พค. พ.ศ.2554

             

 

 

                  ความบริสุทธิ์.. แม้เราอยากจะได้มา แต่ถ้าเราไม่ทำมันก็ไมได้จะอธิษฐานจิตว่า "ขอให้กาย วาจา ใจ ของเราสะอาด ให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใส"แค่อธิษฐานจิตอย่างเดียวมันไม่บริสุทธิ์

 

               ความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นได้เมื่อใจหยุดนิ่ง เมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วนแล้วความบริสุทธิ์ก็มีเอง จะมีมาเองโดยไม่ต้องอธิษฐาน โดยไม่ต้องปรารถนา

              

               เพราะฉะนั้น หยุด นิ่ง นี่เป็นหัวใจของพระของนักบวชเรา ต้องหยุดนิ่งกันให้ได้ที่จริงหลวงพ่อว่า มันไม่ได้ยากอะไรหรอก ให้ใจหยุดนิ่งน่ะ มันพร้อมจะหยุดอยู่แล้วแต่เราไปหาเรื่องทำให้มันไม่หยุด

               วันหนึ่งคืนหนึ่ง หลวงพ่อว่า เราคิดเรื่องความบริสุทธิ์กันไม่เท่าไหร่หรอกเพราะมีสิ่งที่ให้เราเขว เขวออกนอกเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์ ที่จะทำให้เราหยุดนิ่ง

               ลองนึกดูสิจ๊ะ ลองนึกดู มันมีสิ่งที่ทำให้เราเขวอยู่เรื่อยๆ เมื่อเราเขวตามสิ่งนั้นแทนที่เราจะเข้าถึงธรรม มันก็เข้าไม่ถึง

             

               ถ้าตั้งใจจะทำให้ได้ หลวงพ่อว่า มันต้องได้ ได้กันทุกคน ถ้านับ ๑ ถึง ๑๐ ได้นี่หลวงพ่อว่ามันได้ เพราะใจพร้อมจะหยุดอยู่แล้ว เป็นแต่เพียงเราไม่ได้เอาใจใส่ยังไม่ได้มีความสมัครใจกันอย่างแท้จริง

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00058350165685018 Mins