การตั้งเป้าหมาย

วันที่ 06 พค. พ.ศ.2554

 

 

จงตั้งเป้าหมายให้สูงไว้
เพราะความสามารถของมนุษย์ในการพัฒนาตนเอง ไม่มีขอบเขตจำกัด
ไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ ถ้าได้ทำ..

 

เป้าหมาย...ก็ควรจะตั้งเอาไว้ให้มันสูงๆ ให้มันยิ่งใหญ่ อย่าไปตั้งเตี้ยๆตั้งไว้สูงๆ มันก็จะตกลงมาอย่างมากก็กลางๆ เช่น
 

...ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่เต็มท้องฟ้า   ถ้าทำไม่ถึง มันก็ตกลงมาแค่ดวงดาว
...ถ้าตั้งเป้าหมายขนาดดวงดาว   ตกลงมาอย่างมากก็แค่ก้อนเมฆ
...ถ้าตั้งเป้าหมายที่ก้อนเมฆ   ตกลงมาอย่างมากก็แค่ยอดเขา
...ถ้าตั้งเป้าหมายที่ยอดเขา   มันตกลงมาอย่างมากก็แค่ยอดไม้

 

แต่อย่าให้เป้าหมายแค่ยอดไม้ เพราะมันจะตกลงมาที่ยอดหญ้า

 

            เรามีเวลาจำกัดอยู่ในโลกนี้ ความแข็งแรงก็จำกัด ชีวิตก็จำกัดโรคภัยไข้เจ็บก็รุกรานเราอยู่ตลอดเวลา ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่คือเรื่องจริงที่เราจะต้องคิดบ่อยๆ และทุกวัน

 

               เพราะฉะนั้น เป้าหมายที่เราจะทำต้องตั้งไว้ใหญ่ๆใหญ่ในระดับที่มันเป็นไปได้แล้วลงมือทำ ตั้งใจว่าเมื่อทำแล้วต้องทำให้สำเร็จอุปสรรคอะไรต่างๆ ที่เกิดขึ้น ก็แก้ไขด้วยสติปัญญา ด้วยกำลังใจอันสูงส่งของเราและความสามัคคีอันดีงาม มันก็จะบรรลุเป้าหมายได้เพราะฉะนั้น ให้ลูกทุกคนได้ตั้งเป้าหมายกันอย่างนี้

 Total Execution Time: 0.00075528621673584 Mins