มรณานุสติ

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2554

 

 

การทำบ่อยๆ จะทำให้เราชำนาญจะเป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุด สำหรับการเดินทางไปสู่ปรโลก   

 

             การที่คิดเรื่องความตาย ก็จะเป็นเรื่องปกติของชีวิตนักสร้างบารมีของบัณฑิต ของนักปราชญ์ ใครจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่ ก็ต้องตายทั้งนั้น

 

             แต่ถ้าคนคิดจะทำให้ชีวิตไม่ประมาท เมื่อคิดว่า เราจะต้องตายมันจะได้คิดสร้างความดีให้มันมากๆ ความดีทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจสะสมความบริสุทธิ์บริบูรณ์ เพราะเราคิดว่าเราต้องตาย และคิดว่าหากวันนี้เป็นวัดสุดท้ายของชีวิต เราจะเตรียมตัวของเราไปสู่ปรโลกอย่างไร

 

                 เราจะต้องจับหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้ ให้ทำจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ บริบูรณ์ ผ่องใสไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นที่ไป เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นคุณงามความดี มันก็จะได้สะสมเอาไว้ วันต่อวันทำไปวันหนึ่งก็เพื่อใช้ไปวันหนึ่ง เพราะว่าวันพรุ่งนี้ ไม่ทราบว่าจะมีเราอยู่หรือเปล่าแต่วันนี้ และวินาทีนี้ เรายังมีชีวิตอยู่ และเป็นเจ้าของชีวิตอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้น ถ้าหากคิดว่า ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต

 

เราจะตั้งใจอย่างไรให้เป็นบุญเป็นกุศล

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00065481662750244 Mins