ทีม

วันที่ 07 พค. พ.ศ.2554

 

            .....เราก็ต้องทำกันเป็นทีม ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ
มันไปไม่ได้ จะเอาความเห็นตัวเองอยางเดียวเป็นหลักไม่ได้
จะทำงานเฉพาะจุดที่รับผิดชอบอย่างเดียว ก็ไม่ได้

 

           จะต้องดูว่า สิ่งที่เราทำอยู่นั้น มันเป็นผลดีต่อส่วนรวมหรือไม่
หรือทิศทางของส่วนรวมเขาไปในทิศไหน เราก็ต้องพุ่งไปในทิศทางนั้น
ให้มันเป็นหนึ่งเดียว ไม่ใช่กระจัดกระจายกันไปทำ มันจะไม่มีพลัง

 

           นี่เป็นหลักที่เราจะต้องยึดเอาไว้ เพราะฉะนั้น “ศิลปินเดี่ยว”
ไม่ควรจะมีในองค์กรนี้ เรามีความสามารถขนาดนี้ เราก็ทุ่มลงไปในงานนั้น
แต่อย่างลืมดูภาพรวมขององค์กรด้วย ถ้าทำได้อย่างนี้แล้ว
จะได้ชื่อว่า ทำกันเป็นทีม เดี๋ยวความสำเร็จของเราก็จะเกิดขึ้น

 Total Execution Time: 0.00064608256022135 Mins