พระอริยบุคคลอยู่ภายใน

วันที่ 15 พค. พ.ศ.2554

 

 

                   พระอริยบุคคล ผู้พ้นอันวิเศษนั้นนะ อยู่ภายในตัวของเรานี่เอง ไม่ได้อยู่ที่ไหน

ถ้าเราอยากจะแสวงหาพระอรหันต์ หรือพระอริยบุคคล ให้แสวงหาในตัวของเรา

อย่าไปแสวงหานอกตัว ถ้าไปแสวงหาพระอรหันต์นอกตัวน่ะ เราไม่รู้จัก เราก็ได้แต่เดาเอา

คาดคะเนเอา ซึ่งจริงๆ แล้ว อาจจะไม่ใช่หรือใช่ เราก็ไม่ทราบเหมือนกัน

เพราะฉะนั้น ถ้าปลอดภัยที่สุดคือ การแสวงหาพระอริยบุคคล พระอรหันต์ภายในตัวของเรา

ซึ่งอยู่ในเส้นทางสายกลางนี้ ทางสายกลางซึ่งอยู่กลางกายของเรานี้เท่านั้น

 

จริงพระอริยเจ้า                       ดีจริง

อย่างยิ่งกว่าทุกสิ่ง                             แน่แท้

ตั้งต้นแต่หยุดนิ่ง            ตรงศูนย์ กลางกาย

ใจหยุดสนิทแล้                  จึงได้ของจริง

 Total Execution Time: 0.00061181386311849 Mins