อยากทำวิชชาจะทำอย่างไร

วันที่ 13 พค. พ.ศ.2554

 

อยากทำวิชชากับหลวงพ่อจะทำอย่างไร..

 

ก็ต้องทำหยุดทำนิ่ง เพราะวิชชาธรรมกายก็ต้องเรียนด้วยธรรมกาย

 

             นั่นก็หมายความว่า เราต้องเข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่าน จนกระทั่งธาตุธรรม เห็น จำ คิด รู้ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่าน แล้วถึงจะเรียนวิชชาธรรมกายได้ กายมนุษย์เรียนไม่ได้ กายทิพย์ กายพรหม อรูปพรหม ก็เรียนไม่ได้ เรียนได้แต่กายธรรมอย่างเดียว ถึงเรียกว่าวิชชาธรรมกาย คือ ต้องเอากายผู้รู้ไปเรียนเรื่องที่จะต้องรู้อีกเยอะแยะ ต้องอาศัยญาณทัศนะที่กว้างไกล ต้องให้เข้าไปถึงผู้รู้ภายใน คือ ให้เข้าไปถึงพระธรรมกาย

 

              ถ้าสมมุติลูกทุกคนในนี้ได้เข้าถึงพระธรรมกาย ได้ศึกษาวิชชาธรรมกาย มันเห็นขึ้นมาเลยว่า เราเกิดขึ้นมาทำไม เกิดมาจากไหน เกิดมาทำไม แล้วเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงอยู่ที่ตรงไหน จะไปถึงเป้าหมายด้วยวิธีการใด มันเห็นเลย เห็นชัดเลย เห็นแล้วก็หายสงสัย พอหายสงสัยก็ทำความเห็นให้ตรงในสิ่งที่เห็น แล้วก็ลุยกันเลย

 Total Execution Time: 0.00063675244649251 Mins