ตักบาตร-เคารพพระสงฆ์

วันที่ 26 ตค. พ.ศ.2554

 

         ต่อจากพระธรรมก็พระสงฆ์ จริงๆ แล้วพระสงฆ์ในที่นี้ หมายถึง องค์หนึ่งในพระรัตนตรัย คือ พระอริยสงฆ์ หรือพระอรหันต์ต่างๆ แต่ว่าเอาละ เราเกิดไม่ทันไม่เป็นไร ศึกษาประวัติพิจารณาคุณงามความดีของท่าน เพื่อเอามาทำตามอย่างก็แล้วกัน
 

          ลูกที่ยังเล็กมากพูดถึงพระอรหันต์ไม่เข้าใจ ก็สอนให้แกเคารพพระสงฆ์ที่มีอยู่ตามวัดนี่แหละ เจอท่านเดินผ่านมาก็ให้ไหว้ ให้กราบ ปูพื้นกันไปก่อน แม้ที่สุดเวลาพูดกับพระสงฆ์องค์เจ้าก็ให้พนมมือให้เรียบร้อย ถึงเวลาตักบาตรก็ให้ตักด้วยความเคารพ ฝึกกันไปอย่างนี้เด็กก็จะพยายามค้นหาความดีของพระสงฆ์

 

          ลูกอาจจะถามว่าทำไมต้องไหว้ ทำไมต้องกราบ ทำไมต้องตักบาตรให้ ถึงเวลานั้น ก็อธิบายให้ดีให้แกเข้าใจพระสงฆ์อย่างถูกต้องว่าพระสงฆ์ เป็นผู้สืบทอดคำสอนและรักษาพระธรรมวินัยที่มีอยู่ตั้งแต่สมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ มาให้เราเห็นจนทุกวันนี้ ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ในปัจจุบันคล้ายคลึงกับสมัยพุทธกาลมาก ความเพียรพยายามของท่านในอันที่จะฝึกตนตามเส้นทางที่พระพุทธองค์สอนไว้เป็นความดีที่พวกเราซึ่งยังไม่ได้บวชทำไม่ได้ เราจึงต้องเคารพท่านให้มากๆ

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00097703138987223 Mins