ฝึกให้พร้อมที่จะรับผิด

วันที่ 01 พย. พ.ศ.2554

 

          นอกจากฝึกตรงนี้แล้ว ยังฝากต่อขอให้ฝึกอย่างพระฝึก คือ ฝึกเป็นคนพร้อมที่จะขอโทษขออภัย พร้อมที่จะสารภาพเมื่อตัวเองทำผิด ของพระถ้าเป็นความผิดเล็กน้อยก็ปลงอาบัติกันไป บอกให้คนข้างเคียงทราบว่าข้าพเจ้าผิดอย่างนั้นๆ ถ้าเป็นความผิดค่อนข้างจะร้ายแรง แต่ยังไม่ถึงกับขาดจากควมเป็นพระให้ไปบอกต่อที่ประชุมสงฆ์ แล้วก็มีการถอดยศปลดกระบี่ คือ มีการกักเขตลงโทษกันตามวินัยของสงฆ์ เรียกว่า อยู่ปริวาสกรรม

 

        พระท่านทำอย่างนี้ พวกเราก็ควรทำทำนองเดียวกับท่าน ฝึกลูกฝึกหลานให้รู้จักขอโทษขออภัย จะได้ไม่มีเชื้อไม่มีโรคเสียหน้าติดตัว มีแต่โรคกลัวจะเสียความดีจึงจะใช้ได้ เมื่อขอโทษขออภัยเป็น ภายหน้าเวลาถูกผู้อื่นตักเตือนจะได้ไม่รู้สึกเสียหน้า เป็นคนที่ยอมรับได้ ถ้าไม่ฝึกตรงนี้ให้ดีเดี๋ยวเรื่องกระทบกระทั่งจะบานปลาย

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00077171723047892 Mins