เป็นตากุ้งยิงทุกปี

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2556


คำถามจากทางบ้าน:
 
            ลูกมักมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา คือ มักจะมีเหตุให้ตาอักเสบบ่อยๆ ทั้งที่ไม่น่าจะเป็น เช่น แมลงบินเข้าตา หรือซักผ้าอยู่ดีๆ น้ำซักผ้าก็กระเด็นเข้าตา และเป็นตากุ้งยิงทุกปี เริ่มเป็นมาตั้งแต่เรียนชั้นประถม จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เคยถูกผ่าตัดซ้ำถึง ๓ ครั้ง แต่ก็ยังไม่หายขาด

 ตอนเด็กๆ ลูกเคยฝันว่า กำลังเย็บผ้าโดยใช้สะดึง  ในฝันนั้นเข็มมันแน่นมาก  ลูกจึงออกแรงดึง เข็มเลยทิ่มเข้าที่นัยน์ตา หลังจากความฝันครั้งนั้น ลูกก็สังเกตเห็นมีไฝดำเกิดขึ้นในดวงตาของลูกตรงบริเวณตาขาว
 
กรรมใดทำให้ดวงตาของลูกเป็นกุ้งยิงทุกปี และมีเหตุให้ตาอักเสบบ่อย ไฝดำที่ดวงตาของลูกเกิดจากสาเหตุใด เกี่ยวข้องกับความฝันหรือไม่คะ

 

 

ที่นี่มีคำตอบ:
 

ลูกเป็นตากุ้งยิงทุกปี และตาอักเสบบ่อย เพราะในอดีตตอนเป็นผู้ชาย ชอบแอบดูสาวๆ อาบน้ำบ่อยๆ และชอบทำตาดุๆ เพื่อข่มลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชาบ่อยๆ  มารวมส่งผล

ไฝดำที่ดวงตาเกิดขึ้นได้ เพราะในชาติเดียวกันนั้น มักชอบมองจับผิดผู้อื่นอยู่เสมอ ทั้งตอนที่เป็นคฤหัสถ์และตอนเป็นบรรพชิตด้วย มารวมส่งผล

ความฝันเป็นบุพนิมิตว่า จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นด้วยเหตุดังกล่าว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการประกอบเหตุมาตามความฝัน
 

 
 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๑ เรื่องแปลกแต่จริง
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐