เหตุที่เกิดเป็นผู้หญิง

วันที่ 29 เมย. พ.ศ.2556

คำถามจากทางบ้าน:

ลูกเป็นอุบาสิกา เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยงานอยู่ที่วัด แต่ในความรู้สึกของลูกคิดว่า ถ้าลูกได้เกิดเป็นผู้ชาย ลูกจะบวชเป็นพระ และจะได้ช่วยงานพระพุทธศาสนาได้มากกว่านี้

เพราะวิบากกรรมใด ชาตินี้ลูกจึงเกิดมาเป็นผู้หญิงคะ

 ที่นี่มีคำตอบ:

วิบากกรรมที่ทำให้ลูกต้องมาเกิดเป็นผู้หญิงในภพชาติปัจจุบันนี้ ก็เป็นเพราะเศษกรรมกาเมฯ ที่ลูกได้เคยทำผิดพลาดไว้ในหลายๆ พุทธันดรก่อนๆ โน้น ตามมาส่งผล เรื่องก็มีอยู่ว่า

ในหลายๆ พุทธันดรก่อนๆ โน้น ลูกได้เกิดเป็นกุลบุตรรูปงาม และในช่วงที่ตัวลูกเป็นวัยรุ่น ลูกก็ได้มีรักฉุกละหุก และก็พลาดไปชิงสุกก่อนห่ามกับคู่รักของลูกด้วย แม้ในตอนนั้นตัวลูกจะทำไปด้วยความไม่รู้ว่า สิ่งที่ตัวลูกทำลงไปจะเป็นบาปและผิดศีล เพราะไม่ได้ศึกษาและไม่มีความรู้เรื่องนี้ ก็เป็นคู่รักกันน่ะ ไม่คิดว่าการเลยเถิดไปอย่างนั้นจะเป็นบาป นี่เราคิดกันเอง เพราะกิเลสในตัวเข้าไปบังคับในแหล่งกำเนิดแห่งความคิด คำพูด และการกระทำ แล้วก็เก็บทั้งหมดเป็นวิบาก ปรับคดีเลย

เพราะฉะนั้นจึงต้องศึกษาให้ดี อย่างนี้ถือว่าชิงสุกก่อนห่าม แม้ว่าต่อมาภายหลังจะแต่งงานกันก็ตาม แต่มันผิดกฎแห่งกรรม Law of Karma เพราะเราถูกกฎนี้มาบังคับเราอยู่ วิบากกรรมกาเมฯ ก็ได้เกิดขึ้นแล้วกับตัวลูก และก็เซตเป็นโปรแกรมติดตัวลูกมาจนถึงภพชาติปัจจุบัน

ดังนั้น เมื่อวิบากกรรมดังกล่าวได้ช่องส่งผล จึงทำให้ลูกเป็นผู้หญิง เสียงเปลี่ยนไป ร่างกายเปลี่ยนไป เครื่องแต่งตัวก็เปลี่ยนไป และอะไรทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมด ด้วยเหตุฉะนี้แล 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๒ ผู้หญิงต้องซื้อ
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓