ผู้ชนะทั้งสองโลก

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2549

 

 

ศีลเท่านั้นเป็นเลิศในโลกนี้

ส่วนผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุด

ความชนะในหมู่มนุษย์และเทวดา

ย่อมมีเพราะศีลและปัญญา

 

ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๘

 Total Execution Time: 0.0084975322087606 Mins