เรื่องของ บุญรักษา

วันที่ 23 เมย. พ.ศ.2558

 

เรื่องของ บุญรักษา

 

โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ห้องน้ำ หอฉัน โรงครัว ฯ วิหารทาน ที่คนสร้างอยากใช้ นอกจากอานิสงส์ อื่นที่พึงมีพึงได้แล้ว

 

อาคารที่ใช้รักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธ หรือ โรงพยาบาล เป็นวิหารทานเดียว ที่มีแต่คนอยากสร้าง อยากได้แต่อานิสงส์ ไม่เคยคิดที่อยากจะมาใช้...

 

เหมือนโลงศพ...คนซื้อไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ซื้อ
มีแต่คนซื้อให้ ไม่มีใครอยากใช้ เลยไม่อยากซื้อ

 

พยาธิธัมโมมหิ  พยาธิง  อะนะตีโต
เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้

 

โรคจากความประมาท เจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ สาเหตุ ของความประมาทในปัจจุบัน
โรคประจำตัว โรคร้ายที่รักษายาก รักษาไม่หาย คือ ผลของบาปกรรม ที่เกิดจากความประมาทในอดีต

 

ทุกโรงพยาบาล...มียาดี มีหมอดี รักษาได้ทุกโรค
แต่โรคที่หมอรักษาไม่หาย คือโรคที่เกิดจากกรรม

 

ดีที่สุดของชีวิต คือ ความไม่เจ็บป่วย ไม่มีโรค

 

การเลิกฆ่าสัตว์ เบียดเบียนสัตว์ กักขัง ใช้แรงงานสัตว์เกินกำลัง หรือเลี้ยงสัตว์ให้เขาฆ่า รักษาศีล คือ ยารักษาโรค ที่ดีที่สุด ตามหลักเหตุผล กฎแห่งกรรม

 

บุญรักษาเราได้แน่ หากเรารักษาบุญ....
จะให้บุญรักษา เราต้องรักษาศีล และไม่ประมาทในการสั่งสมบุญ

 

บุญมี เจอยาดี หมอดี 
บุญลด ฤทธิ์ยาหด หมอหมดปัญญา

 

...ขอให้โชคดี มีพระคุ้มครอง ไม่เจ็บป่วยไข้ หายจากโรคภัย แข็งแรง กันทุกคนนะ

 

23 เมษายน พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0038933634757996 Mins