ท้อ และ เบื่อ

วันที่ 18 มิย. พ.ศ.2558

 

ท้อ และ เบื่อ

 

HOPE

ท้อ และ เบื่อ

คุณโยมให้ทำอย่างนี้นะ ให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีให้ร่างกายของเราแข็งแรง ออกกำลังกายบ้าง ไม่ใช่จมอยู่ที่หน้าโต๊ะ อยู่ที่หน้าเครื่องคอม และพักผ่อนให้เพียงพอ คนเราถ้าเผื่อสุขภาพไม่ดี พักผ่อนไม่พอ มันก็จะซึมๆ ร่างกายก็สำคัญนะ....

 

โดย.. พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ

จากหนังสือ HOPE

ดาวน์โหลดได้ฟรี Link >> http://tltpress.com/images/HOPE%20MAGAZINE%2011%20.pdf