ข้อดีของการแต่งงาน

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2558

 

ข้อดีของการแต่งงานที่ได้คู่ชีวิตเป็นคนดี ได้แก่

            1. มีความรับผิดชอบมากขึ้น มีระเบียบวินัยและมีการแก้ปัญหาดีขึ้น ต้องเสียสละ ประนีประนอม ส่วนใหญ่ก็ยอมรับว่า การแต่งงานทำให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้น

            2. เพิ่มฮอร์โมนตัวดี จากการค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ พบว่า การแต่งงานเพิ่มฮอร์โมนตัวดี เป็นฮอร์โมนที่ลดความดัน ลดไขมัน ควบคุมน้ำหนัก ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง เสริมสร้างสมอง ภูมิต้านทาน ถ้ามีบาดแผลจะหายเร็ว ยิ่งตอนที่ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ไม่ว่าจะได้แต่งงานหรือไม่ก็ตาม จะเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า หรือ 100% ทีเดียว

             นอกจากนั้นยังมีการศึกษาว่า ถ้าเรามีความสุขฮอร์โมนจะดีขึ้นทั้งหมด แต่ที่ดีที่สุดในโลกคือ การนั่งสมาธิ ผลการศึกษาจากหลายหน่วยงาน ยังพบว่าการนั่งสมาธิ ทำให้ฮอร์โมนตัวดีเพิ่มสูงขึ้น ความดันลด อายุจะยืนขึ้นมากกว่าการแต่งงานหลายเท่าด้วยซ้ำไป

            3. มองโลกในแง่บวกมากขึ้น โดยเฉพาะคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต การที่ได้ทำอะไรกับตนเอง ให้กับคนที่ตนเองรัก หรือการที่ได้เป็น ที่รัก การที่มีคนห่วงใย มีคนให้กำลังใจเวลามีความเครียด มีคู่คิดคอยแคร์ความทุกข์สุข ช่วยกันแก้ไขปัญหา จะทำให้สุขภาพจิตส่วนใหญ่ดีขึ้น และมองโลกในแง่บวกมากขึ้น เพราะคนที่มีดีคนละอย่าง ต่างนำส่วนดีนั้นไปเติมเต็มให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ขาดหายไป

            แต่การที่จะเติมให้เต็มจริงๆ ต้องเติมด้วยธรรมะถึงจะสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะคำสอนของพระพุทธองค์  กล่าวไว้ว่า “ ฆราวาสเป็นทางที่คับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี (คือกิเลส) ” ถ้าเราเป็นนักฝึกใจไว้ดีแล้ว การแต่งงานก็ไม่จำเป็นเลย

            4. หน้าที่การงานดีขึ้น การศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบว่าผู้ที่แต่งงานแล้วโดยเฉพาะผู้ชายจะมีสถานภาพทางสังคมดีขึ้น เพราะไม่ต้องกังวลกับการหาคู่อีก สบายอกสบายใจ ทุ่มเทกับงานได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในสังคมตะวันตก การแต่งงานของผู้หญิง ทำให้ภาพลักษณ์ในการทำงาน ดูน่าเชื่อถือ การมีครอบครัว มีลูก ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ มีความมั่นคงทางจิตใจ ทำให้ได้รับความไว้วางใจ หน้าที่การงานมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไป

            5. ช่วยด้านสิทธิประโยชน์ ในประเทศไทยถ้าเราจดทะเบียนสมรส สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ บุคคลธรรมดาได้สามหมื่นบาท ในการทำงานบางหน่วยงานยังให้สิทธิประโยชน์แก่คู่สมรสด้วย ถ้าเป็นข้าราชการคู่สมรสและบุตรสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ซื้อสินค้าราคาพิเศษ ตลอดจนทำธุรกรรมซื้อบ้านและที่ดิน ปลูกบ้านจะง่ายขึ้น

           6. เกิดทายาทโดยธรรม การแต่งงานทำให้บุตรหญิงชายที่เกิดขึ้นเป็นบุตรชองบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทายาทโดยธรรม แต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรส ถือเป็นบุตรนอกกฎหมาย ต้องไปจดทะเบียนรับรองบุตรอีก จึงจะมีสิทธิตามกฎหมาย

 

------------------------------------------------------------------------------------

 "อย่ามโน รักแท้มันใหญ่มาก "
ผลงานโดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ 


วางแผงจำหน่ายแล้วที่ ร้านหนังสือชั้นนำดังต่อไปนี้
1.ร้านซีเอ็ดบุ๊ค
http://goo.gl/IG6uUz
2.ร้านนายอินทร์
http://goo.gl/e5JlbF
3.ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
http://goo.gl/iX2fZ3
4. ร้านคิโนะคูนิยะ
http://goo.gl/Xh0uua

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00047988494237264 Mins