หลักการเลือกคู่ครอง

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2558

 

“ มากรักก็มากน้ำตา หมดรักก็หมดน้ำตา

มากรักก็มากทุกข์ หมดรักก็หมดทุกข์ ”

หลักการเลือกคู่ครอง

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานอยู่ 4 ประการ คือ

  1. สมสัทธา คือ มีศรัทธาเสมอกัน ทั้งในทางโลกและทางธรรม ศรัทธาทางธรรมคือ ความเชื่อทางศาสนา ศรัทธาทางโลกคือ มีความเชื่อในหลักการต่างๆ เสมอกันถึงจะไปด้วยกันได้ราบรื่น ถ้าหากว่ามีความเชื่อต่างกัน เช่น คนหนึ่งเชื่อในด้านประชาธิปไตย ส่วนอีกคนเชื่อในด้านเผด็จการก็เกิดปัญหาทะเลาะกัน อาจกลายเป็นเหตุแห่งการหย่าร้าง แล้วอธิบายเหตุผลให้คนอื่นฟังว่า “ ความเห็นไม่ตรงกัน ”                                                             
  2. สมสีลา คือ มีศีลเสมอกัน ความประพฤติ ศีลธรรม กิริยา มารยาทต่างๆ อบรมมาดีเสมอกัน ถ้าคนหนึ่งมีศีล รักษาศีลอย่างเคร่งครัด กิริยามารยาทเรียบร้อยได้รับการอบรมมาอย่างดี อีกคนหนึ่งไม่มีศีล ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เล่นการพนัน กิริยามารยาทแข็งกระด้าง พูดจาหยาบคาย ก็ไปด้วยกันลำบาก ถ้าศีลเสมอกันในทางบวก กลายเป็น “ คู่สร้าง คู่สม ” ถ้าเสมอกันในทางลบ กลายเป็น “ คู่เวร คู่กรรม ” แทน                                     
  3. สมจาคะ คือ มีจาคะเสมอกัน มีความเสียสละพอๆกัน ถ้าคนหนึ่งใจดีมีเมตตา พร้อมเสียสละ แบ่งปันและให้ทาน อีกฝ่ายเห็นด้วยมีน้ำใจเหมือนกัน พากันไปทำบุญทำทาน บริจาคทรัพย์สิ่งของ แช่มชื่นใจ ความปีติสุขร่วมกัน ในทางตรงกันข้าม แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว ตนเองไม่ให้คนเดียวไม่พอ ยังไปต่อว่าคู่ของตนว่าเป็นการสิ้นเปลือง ก็จะเป็นเหตุแห่งการขัดแย้งกัน                                                                         
  4. สมปัญญา คือ มีปัญญาเสมอกัน พูดง่ายๆว่า พูดคุยกันรู้เรื่อง มีเหตุมีผล มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นเพื่อนคู่ชีวิต มิตรคู่บ้านได้ปรึกษาหารือกัน ช่วยอุดช่องโหว่ให้รัดกุม เรียกว่า “ เป็นคู่คิด สร้างชีวิตไปด้วยกัน ” บางคนฉลาดทางปัญญาพอๆกัน แต่ถือความเห็นตนเป็นใหญ่ เรียกว่า “ ดันทุรัง ” คือพูดแล้ว คิดแล้ว ก็ต้องเป็นไปอย่างที่ตนพูดและคิด ถึงแม้ว่าอีกฝ่ายพูดมามีเหตุผล ฟังดูก็รู้ว่าเขามีเหตุผล แต่ยอมไม่ได้กลัวเสียหน้า จะดึงดันเอาให้ได้ ทำให้ทั้งที่ “ เป็นคนมีปัญญา แต่ก็เป็นคนมีปัญหา ”

            มีปัญญาเสมอกัน ไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียนสูงเหมือนกัน แต่ว่าสามัญสำนึกต้องมี ฝ่ายหนึ่งฉลาด อีกฝ่ายสุขุมรอบคอบก็เสริมกันได้ ผลัดกันเป็นช้างเท้าหน้า หรือช้างเท้าหลัง สามารถเป็นคู่คิดปรึกษาหารือช่วยกัน เมื่ออีกคนร้อนเหมือนไฟ อีกคนจะเป็นเหมือนน้ำ เพื่อให้เกิดสมดุลแบบ  “ หยินหยาง ”

 

“ ความรักที่จะเกิดผลดี

สามารถเป็นพลังขับเคลื่อน

ไปในทางสร้างสรรค์ได้

จะต้องควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ

โดยการมองอะไรให้ไกลขึ้น

มากกว่าความต้องการเฉพาะหน้า ”

---------------------------------------------------------------------------------------

"อย่ามโน รักแท้มันใหญ่มาก "
ผลงานโดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ 


วางแผงจำหน่ายแล้วที่ ร้านหนังสือชั้นนำดังต่อไปนี้
1.ร้านซีเอ็ดบุ๊ค
http://goo.gl/IG6uUz
2.ร้านนายอินทร์
http://goo.gl/e5JlbF
3.ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
http://goo.gl/iX2fZ3
4. ร้านคิโนะคูนิยะ
http://goo.gl/Xh0uua

 

 

 Total Execution Time: 0.0005415678024292 Mins