ประโยคโกหกยอดฮิต

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2558

ประโยคโกหกยอดฮิต

            ติดอันดับ คือ “ คุณเป็นคนเดียวที่ฉันจะรักไปจนวันตาย ” เคยมีการสอบถามว่า “ ตกลงคุณรู้สึกอย่างนั้น จริงๆ หรือเปล่า ” คำตอบคือ “ ไม่ครับ ” แต่คนฟังรู้สึกดี เป็นการโกหกแบบขอไปที หรือประโยคที่ว่า “ ฉันรับรองเลยว่า จะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีก ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆ ”

 

            นักจิตวิทยาจาก University of California ศึกษาวิจัยเรื่องการโกหกมากกว่า 40 ปี เขาบอกว่า มนุษย์ทั่วไปยากจะหลีกเลี่ยงการโกหกได้ เพราะฉะนั้น เราจะต้องทำความเข้าใจว่า การโกหกที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง คืออะไร แล้วพิจารณารูปแบบของการโกหกเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น เขาวิเคราะห์ออกมาว่าทำไมมนุษย์ถึงโกหก โดยจำแนกประเภทของการโกหก

 

            -------------------------------------------------------------------

 "อย่ามโน รักแท้มันใหญ่มาก "
ผลงานโดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ 
วางแผงจำหน่ายแล้วที่ ร้านหนังสือชั้นนำดังต่อไปนี้
1.ร้านซีเอ็ดบุ๊ค
http://goo.gl/IG6uUz
2.ร้านนายอินทร์
http://goo.gl/e5JlbF
3.ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
http://goo.gl/iX2fZ3
4. ร้านคิโนะคูนิยะ
http://goo.gl/Xh0uua

 Total Execution Time: 0.00057093302408854 Mins