เวมานิกเปรต

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2558

 

เวมานิกเปรต

            เป็นเปรตสลับกับเทวดา เสวยสุขและทุกข์สลับกันไป เป็นทั้งเทวดาและเปรตผสมอยู่ในร่างเดียวกัน บางตน 7 วันเสวยสุขอีก 7 วันเสวยทุกข์ ดังตัวอย่างเวมานิกเปรตตนหนึ่ง มีบุพกรรมคือภพในอดีตเกิดในครั้งพุทธกาล เป็นผู้พิพากษาอรรถคดีอยู่กับพระเจ้าพิมพิสาร ผู้พิพากษาคนนี้เดิมเป็นคนซื่อสัตย์ไม่รับสินบน แต่ต่อมามีคนหวังชนะคดีมากราบไหว้ เอาเงินทองมาให้ พอเผลอใจไปรับเข้าก็เคยตัว ติดในทรัพย์คดีใดไม่ให้เงินแม้ว่าควรจะชนะก็ตัดสินให้แพ้  คดีใดควรแพ้เอาทรัพย์สินมาให้ก็ตัดสินให้ชนะ กลายเป็นคนขาดความยุติธรรมกินสินบนเป็นที่ตั้ง

 

            พระเจ้าพิมพิสารทรงถืออุโบสถศีล เดือนละ 6 วัน ข้าราชบริพารส่วนใหญ่จึงสมาทานอุโบสถศีลตาม วันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารตรัสถามผู้พิพากษาคนนี้ว่า “ เธอรักษาอุโบสถศีลหรือเปล่า ” พอถูกพระเจ้าพิมพิสารถาม ตอบว่ารักษาทันทีเพื่อเอาใจพระราชา แล้วก็ไปสมาทานอุโบสถศีล พร้อมพระองค์และเพื่อนอำมาตย์ผู้ใหญ่ด้วยกัน พอออกมาจากเข้าเฝ้าแล้วรู้สึกไม่สบายใจ

            เพื่อนฝูงถามว่าทำไมบอกพระเจ้าพิมพิสารว่ารักษาอุโบสถศีล พระองค์เป็นอริยบุคคล เป็นโสดาบัน ไปโกหกท่านเดี๋ยวจะลำบากเป็นบาปนะ ใจก็กลัวบาป ตกลงใจวันนี้จะรักษาอุโบสถศีล เวลาที่เหลืออยู่ครึ่งวันจึงตั้งใจรักษาศีล แต่ด้วยเหตุที่ไม่ได้เตรียมตัวก่อนล่วงหน้า อาหารเที่ยงก็เลยเวลาไปแล้ว รักษาอุโบสถศีลต้องไม่ทานอาหารมื้อเย็น อายุก็มาก ลมเริ่มตีขึ้น สุขภาพเริ่มไม่ไหวแถมวิบากกรรมเก่าตามมาบีบคั้นจึงเสียชีวิตไป

 

            ด้วยบุญที่รักษาอุโบสถศีลครึ่งวัน ส่งผลให้ไปเกิดเป็นเทวดามีวิมานอยู่ แต่ด้วยกรรมที่ “ โกหกหลอกลวง ตัดสินคดีความไม่เที่ยงธรรม รับสินบนจากคนผิด คนถูกตัดสินให้เป็นคนผิด คนผิดตัดสินให้เป็นคนถูก พูดเรื่องไม่จริง ” ผลคือ มีวิมานอยู่จริง แต่เป็นเวมานิกเปรต มีปากแหลมยาวอ้อมไปจิกเนื้อที่หลังตนเองกิน ไม่ได้กินอาหารดีเหมือนคนอื่น แต่กินเนื้อหลังตนเอง นึกแล้วหวาดเสียวแทน วันหนึ่งพระนาลันทะเดินผ่านมา ท่านมีญาณทัสนะเห็นเปรตตนนี้แปลก ทำไมรูปร่างดูสง่างาม รัศมีผ่องใส มีวิมานงดงาม แต่ต้องมาจิกเนื้อหลังตนเองกิน เวมานิกเปรตจึงเล่าบุพกรรมของตนเองให้ฟัง

 

นี่เป็นเรื่อน่ากลัวทีเดียว อย่าไปคิดว่าโกหก ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยล

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 "อย่ามโน รักแท้มันใหญ่มาก "
ผลงานโดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ 
วางแผงจำหน่ายแล้วที่ ร้านหนังสือชั้นนำดังต่อไปนี้
1.ร้านซีเอ็ดบุ๊ค
http://goo.gl/IG6uUz
2.ร้านนายอินทร์
http://goo.gl/e5JlbF
3.ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
http://goo.gl/iX2fZ3
4. ร้านคิโนะคูนิยะ
http://goo.gl/Xh0uua

 Total Execution Time: 0.00054178635279338 Mins