เจ้าชายราหุล

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2558

 

 

เจ้าชายราหุล

            ออกบวชตั้งแต่เป็นสามเณร วันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมแล้วตรัสสอนใจความตอนหนึ่งว่า “ ราหุล เธอพึงศึกษาว่า เราจักไม่กล่าวมุสาแม้เพราะหัวเราะกันเล่น ดูก่อนราหุล เธอพึงศึกษาอย่างนี้แล ”

            ลองพิจารณาดูว่า ขนาดล้อเล่นต่างฝ่ายต่างรู้ว่าเป็นเรื่องไม่จริง พูดแซวกันเล่นพระองค์ยังไม่ให้ทำเลย เพราะเรื่องไม่จริงจะทำให้สภาพใจเราเสีย เวลาเราพูดอะไรออกไปจะเกิดเป็นภาพขึ้นมาในใจ ถ้าพูดโกหกก็จะเกิดภาพไม่จริงขึ้น พูดโกหกบ่อยๆ ก็เท่ากับตอกย้ำภาพไม่จริงซ้ำๆ สุดท้าย เราจะสับสนหลายเรื่องว่า เรื่องไหนจริง เรื่องไหนไม่จริง อายุมากขึ้น จะเป็นคนขี้หลงขี้ลืม จำอะไรไม่ได้ เพราะฉะนั้นให้ยึดหลักพูดแต่คำจริงเท่านั้น ไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดเสียดีกว่า แล้วเราจะเป็นคนมีเครดิตในตนเองดี ไปถึงไหนใครก็เชื่อ ไปถึงไหนใครก็ฟัง ไม่เฉพาะตัวบุคคลแม้จะเป็นองค์กร ประเทศชาติก็แบบเดียวกัน

 

------------------------------------------------------------------------

 "อย่ามโน รักแท้มันใหญ่มาก "
ผลงานโดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ 
วางแผงจำหน่ายแล้วที่ ร้านหนังสือชั้นนำดังต่อไปนี้
1.ร้านซีเอ็ดบุ๊ค
http://goo.gl/IG6uUz
2.ร้านนายอินทร์
http://goo.gl/e5JlbF
3.ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
http://goo.gl/iX2fZ3
4. ร้านคิโนะคูนิยะ
http://goo.gl/Xh0uua

 Total Execution Time: 0.00055696566899618 Mins