คุณสมบัติของคู่สร้างคู่สม

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2558

 

คุณสมบัติของคู่สร้างคู่สม

            หากสามีภรรยาปฏิบัติต่อกันได้ถูกต้องลงตัว จะเป็น “ คู่สร้าง คู่สม ” คือเสริมกกันได้อย่างดี เพราะคนเราโดยทั่วไป จะหาใครสักคนที่เราวางใจได้สนิท ว่าเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ของง่าย ถ้าได้สักคนจะมีพลังมหาศาล เพราะคนเรามีเวลา 24 ชม. มีหนึ่งสมอง สองมือ สองเท้าเท่าๆกัน ถ้าหากมีคู่ชีวิตที่วางใจได้สนิททำงานประสานกันได้ดี จะเหมือนตัวเรามีเวลาเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 48 ชม. เสริมกำลังขึ้นอีกมหาศาล แต่ถ้าชีวิตคู่เกิดไม่ลงตัวเมื่อไร จะบั่นทอนทั้งกำลังกายกำลังใจกันเอง เกิดปัญหามากมายให้ปวดหัวได้ทุกวันกลายเป็น “ คู่กรรม ” แทน จึงมีคำพูดว่า คู่กรรม หรือ คู่แค้น บางรายขาดสติยั้งคิด ก่อเป็นคดีฆ่าหั่นศพ จ้างวานฆ่า ฆ่าแล้วเผา มากมายหลายรูปแบบตามแต่กรรมในอดีต หรือกรรมในปัจจุบัน ส่งผล บางรายกลายเป็นคู่ทาส ไม่ใช่รักกันแบบในภาพยนตร์ แต่ถูกทารุณกรรมทั้งร่างกายและจิตใจ มีให้เห็นในข่าวเป็นประจำ

 

            การครองคู่ให้มีความรักยั่งยืน สมดังผู้ใหญ่ให้พรว่า “ ให้ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร ” ต้องยึดหลักสังคหวัตถุ 4 ดังนี้

                   ทาน คือการให้ ต้องมีน้ำใจต่อกัน โบราณใช้คำว่าครอบครัว คือ ครอบให้อยู่ในครัวเดียวกัน อิ่มก็อิ่มด้วยกัน ถ้าอดก็อดด้วยกัน ถ้าเกิดฉันอิ่มเธออด ฉันได้ของดีเธอเป็นอย่างไรไม่รู้ เอาเปรียบกัน ชีวิตคู่ก็ไม่มีความสุข การให้ การแบ่งปัน การมีน้ำใจ จึงเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันตลอดชีวิตไม่ใช่เรื่องของความสวยความงาม อีกต่อไป สิ่งที่มัดใจกันได้แก่

       นิสัยดี อยู่ด้วยแล้วสบายใจ เหนือกว่าความหล่อความสวย พระเอก นางเอก ดารา นักร้อง นางงาม นางแบบ ทั้งสวยทั้งหล่อ แต่งงานกันแล้ว ไม่นานก็หย่ากัน ก็มีอยู่มากคู่ เพราะขาดความอุ่นใจ เย็นใจ

       ความรับผิดชอบ คนที่ฝึกตนเองมาดีจะมีความรับผิดชอบ แม้เวลาจะผ่านไปกี่สิบปี ความผูกพันจะยิ่งมากขึ้น เพราะว่า รู้สึกมั่นใจ สบายใจ

     ความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปถึงพ่อแม่วงศาคณาญาติของอีกฝ่ายหนึ่ง รักพ่อแม่เราอย่างไร ก็ต้องรักและเอื้ออาทรพ่อแม่ของอีกฝ่ายเช่นนั้น อย่าทำตัวเป็น “ บัวแล้งน้ำ ” ต้องมีน้ำใจต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ   

                                                                                                                                                                                       ปิยวาจา พูดจากันให้ไพเราะ ต้องให้เกียรติอีกฝ่ายหนึ่ง เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขา เขาคือคู่ชีวิตของเรา พอให้เกียรติกัน ปิยวาจาจะออกมา ครอบคลุมทั้งคำพูดและอากัปกิริยาท่าทาง ให้ทรัพย์สินเงินทองยังสู้ให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ได้ เพราะจะลดความระแวงแคลงใจซึ่งกันและกันลง

 

-------------------------------------------------------------

 "อย่ามโน รักแท้มันใหญ่มาก "
ผลงานโดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ 
วางแผงจำหน่ายแล้วที่ ร้านหนังสือชั้นนำดังต่อไปนี้
1.ร้านซีเอ็ดบุ๊ค
http://goo.gl/IG6uUz
2.ร้านนายอินทร์
http://goo.gl/e5JlbF
3.ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
http://goo.gl/iX2fZ3
4. ร้านคิโนะคูนิยะ
http://goo.gl/Xh0uua

 Total Execution Time: 0.00055303573608398 Mins