ลองทำดู

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2558

ลองทำดู

  1. จริงใจต่อกัน ต้องบริสุทธิ์ใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง ตรงไปตรงมาจะนำไปสู่การไว้วางใจ เปิดใจคุยกันได้ทุกเรื่อง จะทำให้เข้าอกเข้าใจกัน เพราะพื้นฐานทั้งสองคนมาจากความรักความผูกพันมาก่อน มิใช่คลุมถุงชนเหมือนสมัยก่อน ต่างคนต่างเลือกคู่ครองของตนเอง                                                                                                            
  2. ลดความเครียดเพิ่มอารมณ์ขัน ต้องหมั่นสร้างเสียงหัวเราะ แม้จะมีเรื่องหนักๆ หรืออะไร ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอารมณ์ไม่ดี ก็ไม่ควรใช้อารมณ์ตอบโต้ ควรปรับเปลี่ยนให้อีกฝ่ายเกิดอารมณ์ขันแทน คนโบราณใช้คำว่า “ เอาน้ำเย็นเข้าลูบ ”                                                                                                                                                        
  3. มีเวลาให้กันและกันเพิ่มมากขึ้น ต้องให้เกียรติกันทุกเรื่อง ตามหลักธรรม “ บุตร ภรรยา สามี ” อยู่ในทิศเบื้องหลัง มีหน้าที่ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน อย่าไปเอามาไว้ทิศเบื้องหน้า เพราะนั่นคือ พ่อแม่เราต้องดูแลท่านให้ดีก่อน                                                                                                                                                          
  4. อดทนอดกลั้น ต้องร่วมมือกันช่วยแก้ไขปัญหา เพราะเวลามีปัญหา อารมณ์จะอยู่เหนือเหตุผล ต่างฝ่ายต่างต้องอดทนฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน                                                                                                                         
  5. รู้จักให้อภัยกัน ต้องพร้อมที่จะปรับปรุงตนเอง เรียนรู้ว่าการผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ไม่มีใครไม่เคยทำความผิด ไม่มีใครอยากทำให้คนอื่นเสียใจ เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้ว อาจจะมาจากวิบากกรรม มาจากความประมาทในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดขึ้น ถ้าสำนึกผิดก็ควรจะให้อภัยกัน เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วปรับปรุงตนเองเสียใหม่

 

“ ปัญหาชีวิตคู่เกิดจาก 4 ด้าน คือ

ความเชื่อ ศีล ความตระหนี่ และระดับความรู้

ความสามารถทางปัญญาที่ไม่เท่ากัน ”

 

------------------------------------------------------------------------

 "อย่ามโน รักแท้มันใหญ่มาก "
ผลงานโดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ 
วางแผงจำหน่ายแล้วที่ ร้านหนังสือชั้นนำดังต่อไปนี้
1.ร้านซีเอ็ดบุ๊ค
http://goo.gl/IG6uUz
2.ร้านนายอินทร์
http://goo.gl/e5JlbF
3.ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
http://goo.gl/iX2fZ3
4. ร้านคิโนะคูนิยะ
http://goo.gl/Xh0uua

 

 Total Execution Time: 0.00093006690343221 Mins