จิตที่ฝึกดีแล้ว

วันที่ 09 กพ. พ.ศ.2548

 

 

“การฝึกจิตที่ข่มยาก ที่เบา มักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่

เป็นความดี (เพราะว่า) จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้”


ขุ. ธ. ๒๕/๑๙

 

 Total Execution Time: 0.0011482834815979 Mins