เพลง เราคือลูกหลานยาย

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2558เพลง : เราคือลูกหลานยาย
คำร้อง : จันทร์ซีโร่
คำแปลภาษาอังกฤษ : ดร.อนัญญา เมธมนัส
ทำนอง/เรียบเรียง/ขับร้อง : อัจจิมา ทีฆวาทิน
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

----------------------------------------------------------
 

เนื้อเพลง : เราคือลูกหลานยาย
 

เราคือลูกหลานยาย ติดตามสร้างบารมี

เราเป็นสุขทุกที ยามที่รำลึกถึงยาย

ยาย ท่านนั้น คือต้นแบบ ยาย ท่านนั้น

คือผู้คอยพร่ำสอน ยายท่านนั้นเอื้ออาทร ให้จำคำสอนของยาย

เราคือลูกหลานยาย ไม่เคยหยุดสั่งสมบุญ

ยายท่านมีพระคุณ ท่านนำให้ทำความดี

ยาย คือผู้สู้ ยาย คือผู้สร้าง ยาย คือผู้สอน

ยายท่านนั้นเห็นก่อน ท่านเข้าถึงก่อน เข้าถึงธรรมกาย

เราคือลูกหลานยาย ขอตามไปดุสิตบุรี

ทำทุกบุญที่มี ตราบถึงที่สุดแห่งธรรม

 

 Total Execution Time: 0.00075998306274414 Mins