เพลง น้ำค้างบนใบบัว

วันที่ 30 กค. พ.ศ.2558

เพลง : น้ำค้างบนใบบัว
คำร้อง  ตะวันธรรม

------------------------------------------------

เนื้อเพลง : น้ำค้างบนใบบัว

ห้วงนทีดล ก่อเกิดบุคคล

บนแผ่นดินกลางน้ำ คืออุโฆษนาม

สามโลกสว่างเพราะธรรมะกรุณา

สด มีแก้วน้อย ลอยละจากฟากฟ้า

กับปรัชญาพุทธบารมี

เปล่งศักดิ์ศรี งามเช่นนี้

เพราะหวังที่จะกอปรการอุดม

 
 Total Execution Time: 0.0017464200655619 Mins