ธรรมของสัตบุรุษ

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2548

 

 

“ราชรถอันงดงามย่อมคร่ำคร่า

แม้ร่างกายก็เข้าถึงชรา

ส่วนธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เข้าถึงชรา

สัตบุรุษกับสัตบุรุษเท่านั้นย่อมรู้กันได้”


 

สํ. ส. ๑๕/๑๐๒

 Total Execution Time: 0.0059399008750916 Mins