ผู้ไม่ผูกเวร

วันที่ 06 พค. พ.ศ.2548

 

ผู้ไม่ผูกเวร

 

“ผู้ใดไม่ผูกอาฆาตว่า เขาได้ด่าเรา

ได้ฆ่าเรา ได้ชนะเรา ได้ลักของของเรา ดังนี้

เวรของผู้นั้นย่อมระงับ”


 

ขุ. ธ. ๒๕/๑๕

 

 

 Total Execution Time: 0.0011748830477397 Mins