ตัดต้นเหตุ

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2548

 

ตัดต้นเหตุ

 

“ท่านทั้งหลายจงตัดป่า (กิเลส) อย่าตัดต้นไม้
ภัยย่อมเกิดจากป่า
ภิกษุทั้งหลาย พวกท่านจงตัดป่า
และสิ่งที่ตั้งอยู่ในป่าแล้ว เป็นผู้ไม่มีป่าเถิด”


 

ขุ. ธ. ๒๕/๕๒

 

 

 Total Execution Time: 0.0011266152064006 Mins