รักต้องแบ่งแยกเพศจริงหรือ

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2558

รักต้องแบ่งแยกเพศจริงหรือ


                สังคมเปิดโอกาสยอมรับเพศที่สามมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ชายหัวใจหญิงหรือสาวหล่อสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเปิดเผย บางท่านมีความสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้ และแน่นอนในความเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดา เขาหรือเธอก็ไม่อาจหนีพ้นเรื่องรักๆใคร่ๆได้ และรักนั้นมักจะเป็นรักในกลุ่มของคนเพศเดียวกัน อาจผิดธรรมชาติ แต่ถามว่าผิดศีลธรรมหรือไม่ 
                ก่อนอื่นเราควรทราบสาเหตุแห่งการเกิดเป็นชายหรือหญิงก่อนว่า มีที่มาที่ไปอย่างไร สาเหตุที่ต้องเกิดเป็นหญิงเพราะเคยทำผิดศีลกาเม หรือศีลข้อ 3 มาก่อน เศษกรรมทำให้ต้องมาเกิดเป็นผู้หญิง หลายท่านอาจมีคำถามว่า อย่างนี้ผู้ชายไม่เคยทำผิดศีลกาเมหรืออย่างไร ตอบว่าเคย แต่น้อยกว่า แต่การเกิดเป็นหญิงหรือชายไม่ใช่ประเด็นที่นำมาตัดสินความดีงามของคน แต่อยู่ที่พฤติกรรมในปัจจุบันของคนนั้นว่า ทำดีทำเลวมากน้อยเพียงใด บุคคลผู้มีกายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิง หรือหญิงที่มีหัวใจเป็นชายก็ไม่ยกเว้น สัดส่วนของวิบากกรรมกาเมที่มากบ้างน้อยบ้างผสมกันส่งผลให้เขามีจิตใจที่ขัดแย้งกับสภาพความเป็นจริงของร่างกาย เราจะไม่ตัดสินเพียงเพราะว่าเขาไม่ใช่ชายจริงหญิงแท้ แต่ให้เราดูที่องค์ประกอบของการผิดศีลเป็นหลัก


                 หลักในการพิจารณาว่าผิดศีลหรือไม่ ให้ดูว่าคนที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวมีความสัมพันธ์ด้วยนั้นเป็นคนที่มีเจ้าของหรือมีผู้ปกครองหวงแหนอยู่หรือไม่ ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองของทั้งสองฝ่ายเต็มใจ รับรู้เห็นชอบด้วย การมีความสัมพันธ์ทางกายนั้นก็ไม่ผิดศีลแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคนหวงแหน การที่เราไปมีความสัมพันธ์ด้วย แล้วทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือสามีภรรยาเขาไม่สบายใจเป็นทุกข์เสียใจ นั่นถือว่าผิดศีล
                 เรื่องผิดหรือไม่ผิดศีลนั้นมีข้อบ่งชี้แน่ชัด แต่สิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญ คือ ความรู้สึก สายตา และถ้อยคำของคนในสังคมรอบข้าง ซึ่งวัฒนธรรมแต่ละที่แต่ละแห่งก็เคร่งครัดไม่เหมือนกันอีกสิ่งหนึ่งที่ฝากให้คิดคือ เราพอใจและมีความสุขกับสภาพที่เป็นอยู่จริงหรือ ลึกๆแล้วมีความปราถนาอยากมีร่างกายที่สอดคล้องกับสภาพจิตใจ นั่นคือการเป็นชายจริงหญิงแท้ใช่หรือไม่ ถ้าเราเชื่อในกฎแห่งกรรมและยอมรับได้ว่า สิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ เพราะผิดศีล โดยเฉพาะศีลข้อ 3 มาในอดีต เป็นวิบากกรรมที่กำลังส่งผล


                ทำอย่างไรเราจึงจะได้เป็นชายจริงหญิงแท้ โดยไม่ต้องพึ่งมีดหมอ ทางเดียวที่ทำได้ คือ อดทนทำความดี ไม่ทำตามอำนาจกิเลสที่บังคับ เราออกแบบชีวิตในชาติหน้าได้ ด้วยการสร้างกรรมใหม่ ตั้งใจรักษาศีลให้ดีโดยเฉพาะศีลข้อ 3 พยายาม ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศไม่คิดหมกมุ่นแต่หมั่นตรึกมองให้เห็นโทษหรือความทุกข์จากรักจากกามให้มาก ทำบุญและอธิษฐานจิตตั้งเป้าหมายเอาไว้ ให้ชาติต่อๆไปที่เราเกิดมาสมหวังเป็นชายจริงหญิงแท้ และถ้าใครตั้งใจมากๆ ก็มีสิทธิ์เกิดมาได้เพศบริสุทธิ์เกื้อหนุนให้ทำความดีได้ยิ่งๆขึ้นไป


“ เราออกแบบชีวิตในชาติหน้าได้
ด้วยการสร้างกรรมใหม่ ตั้งใจรักษาศีล
โดยเฉพาะศีลข้อ 3 ”

-------------------------------------------------------------

หนังสือของสำนักพิมพ์ ทันโลกทันธรรม โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
http://www.tltpress.com/

วางแผงจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือ
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ , นายอินทร์ , ศูนย์หนังสือจุฬา , คิโนะคุนิยะ , บุ๊คสไมล์ ฯลฯ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00051136414210002 Mins