พระเจ้าปเสนทิโกศลกับพระนางมัลลิกา คู่บุญบารมี รักและศรัทธาในการทำทานเสมอกัน

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2558

 

พระเจ้าปเสนทิโกศลกับพระนางมัลลิกา

คู่บุญบารมี รักและศรัทธาในการทำทานเสมอกัน


    พระเจ้าปเสนทิโกศลและพระนางมัลลิกา เป็นคู่ที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และพระนางมัลลิกายังเป็นที่พึ่ง เป็นเพื่อนคู่คิด ชักจูงให้พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงห่างไกลจากอบายภูมิได้สร้างมหาทานครั้งยิ่งใหญ่ ระดับตำนานในพระพุทธศาสนาทีเดียว
    พระนางมัลลิกาเป็นลูกสาวของช่างทำดอกไม้ วันหนึ่งได้ไปเก็บดอกไม้แล้วเจอกับพระเจ้าปเสนทิโกศล ที่ปลอมตัวเป็นสามัญชนมาเที่ยวพอดี พระเจ้าปเสนทิโกศลติดใจในเสียงอันไพเราะของนาง จึงขอรับนางให้ไปอยู่ในวังแล้วแต่งตั้งให้เป็นอัครมเหสี พระนางมัลลิกานี้ได้ฟังธรรมตั้งแต่อายุยังน้อย จึงมีจิตใจที่มั่นคงศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่คลอนแคลน เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลอยากทำพิธีบูชายัญซึ่งต้องฆ่าสัตว์และผู้คนจำนวนมาก พระนางได้กราบทูลทัดทานและแนะนำให้ไปขอคำแนะนำจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเมื่อทรงทราบแล้วพระองค์ก็ทรงประกาศเลิกประกอบพิธีบูชายัญ เป็นอันว่าพระเจ้าปเสนทิโกศลรอดจากบาปกรรมล้างผลาญชีวิตคนและสัตว์ครั้งใหญ่ไปได้


    อีกครั้งหนึ่ง ยามที่พระราชากับประชาชนแข่งกันทำบุญกี่ครั้งๆ ก็สูสีกัน ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงกลุ้มพระทัย นอนไม่หลับ คิดไม่ตกว่าจะทำทานอย่างไรให้ยิ่งใหญ่กว่าประชาชน ก็ได้พระนางมัลลิกาช่วยออกความเห็นในการทำบุญ โดยพระนางให้คนจักพิธีทำทานครั้งใหญ่ ซึ่งสิ่งที่ประกอบในมหาทานครั้งนี้คนธรรมดาสามัญไม่สามารถหามาได้ นั่นคือ จัดหญิงงามผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหญิงเป็นผู้ถวายของหอมและอำนวยความสะดวกให้แก่พระภิกษุทุกรูป และยังมีช้าง 500 เชือก ที่คอยถือเศวตฉัตรให้กับพระภิกษุ500 รูป พระเจ้าปเสนทิโกศลถวายภัตตาหารอันประณีตแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกด้วยใจที่อิ่มเอม รวมทั้งถวายเครื่องประกอบในการทำทานอันมีเศวตฉัตร ตั่งนั่ง เชิงบาตร และตั่งสำหรับวางผ้าเช็ดเท้า สำหรับพระภิกษุแต่ละรูป ซึ่งเป็นทรัพย์ที่ประมาณค่ามิได้ มหาทานครั้งนั้นเป็นมหาทานในตำนานที่เรียกว่า “ อสทิสทาน ” แปลว่า ทานอันไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน ซึ่งเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละพระองค์ จะเห็นว่านอกจากชักจูงให้พ้นจากอบายแล้ว พระนางมัลลิกายังช่วยให้พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ประกอบมหากุศลครั้งใหญ่อีกด้วย


“ พระนางมัลลิกา
เป็นที่พึ่ง เป็นเพื่อนคู่คิด
ชักจูงให้พระเจ้าปเสนทิโกศล
ทรงห่างไกลจากอบายภูมิ
ได้สร้างมหาทานครั้งยิ่งใหญ่
ระดับตำนานในพระพุทธศาสนา ”


    ในฐานะภรรยา พระนางมัลลิกาเป็นภรรยาหลวงของพระราชาที่มีสนมนับร้อย แต่พระนางไม่เคยแสดงกิริยาอาการที่ไม่พอพระทัยหรืออิจฉาริษยาพระสนมนางใดเลย ทรงให้ความดูแลประดุจแม่ใหญ่ของเรือน ให้ความเมตตาแด่พระสนมและบุตรอันเกิดจากนางแต่ละคนเท่าเทียมกัน ซึ่งการไม่ทำความเดือดร้อนรำคาญใจให้แก่สามีทั้งที่พระนางมีสิทธิ์นี้ ทำให้พระนางเป็นที่รักที่ชื่นชม และเป็นที่เกรงใจของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตลอดจนพระสนมและบริวารทั้งปวงด้วย

 

-----------------------------------------------------------

หนังสือของสำนักพิมพ์ ทันโลกทันธรรม โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
http://www.tltpress.com/

วางแผงจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือ
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ , นายอินทร์ , ศูนย์หนังสือจุฬา , คิโนะคุนิยะ , บุ๊คสไมล์ ฯลฯ

 

 Total Execution Time: 0.00084840059280396 Mins