ผู้ที่จะประสบความสำเร็จ

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2558

ผู้ที่จะประสบความสำเร็จ

 

The successful people are the people who never 
forget about their dreams. 
They have their motivations and ways to 
reach their goals that nothing can stop them.

 

ผู้ที่จะประสบความสำเร็จได้ ต้องไม่ลืมความฝัน หรือ
ความตั้งใจของตนเอง  ต้องมีความมุ่งมั่น 
เสาะแสวงหาวิธีการ และ หนทางที่จะไปสู่เป้าหมายนั้น 
อย่างไม่ย่อท้อต่อ อุปสรรคใดๆทั้งสิ้น 

คำคมจาก ... คมธรรม

 

 Total Execution Time: 0.0069237351417542 Mins