กามนิตกับวาสิฏฐี ทุกเพราะรักที่ต้องรอคอยจึงขอปล่อยตัวเองจากบ่วงรัก

วันที่ 11 สค. พ.ศ.2558

 

กามนิตกับวาสิฏฐี

ทุกเพราะรักที่ต้องรอคอยจึงขอปล่อยตัวเองจากบ่วงรัก


                กามนิตวาสิฏฐีเป็นตัวอย่างความรักที่ไม่สมหวังจากกันไปแต่งงานกับคนอื่น และต้องรอคอยกันนานข้ามภพข้ามชาติความทุกข์จากความรักทำให้ต่างฝ่ายต่างแสวงหาทางพ้นทุกข์ ต่างหาคำตอบว่าไม่ทุกข์เพราะรักต้องทำอย่างไร กามนิตมีความปราถนาหวังจะได้เข้าพบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ขจัดความทุกข์ต่างๆ ที่ตนได้เผชิญมาและได้พบกับความสุขอันเป็นนิรันดร์
                ในระหว่างการเดินทางไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น กามนิตได้พักที่บ้านของช่างปั้นหม้อท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาพักอาศัยที่บ้านหลังนั้นด้วยพอดี กามนิตไม่รู้ว่าพระพุทธองค์เป็นใคร แต่ได้มีโอกาสเล่าเรื่องของตนและมีโอกาสได้สนธนาธรรมกับพระองค์ 


                กามนิตเสียชีวิตระหว่างเดินทางและได้ไปเกิดเป็นเทวดาและพบกับวาสิฏฐี ทั้งสองเล่าเรื่องราวชีวิตหลังจากที่ต้องพลัดพรากจากกันไปครั้งอยู่ในโลกมนุษย์ ประสบการณ์ความทุกข์ที่ต้องได้รับจากการไขว่คว้าหากันจนได้มาพบเจอพระพุทธศาสนา ตลอดจนการเห็นการเกิดดับของสรรพสิ่งที่แม้แต่เทวดาในสวรรค์ ถึงขั้นพรหมก็ไม่อาจหลีกพ้น จะมีก็แต่นิพพานอันเป็นบรมสุขที่เป็นทางออกแห่งการเดินทางอันยาวนานนี้ วาสิฏฐีเป็นฝ่ายเข้าถึงความจริงนี้ก่อน และทำให้กามนิตได้รู้ว่า บุคคลที่ตนพบในบ้านช่างปั้นหม้อ และได้ให้สัจธรรมแห่งความจริงไว้พิจารณาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และรู้ว่าการไม่ต้องเวียนว่ายอีกต่อไปเป็นเช่นไรในที่สุด
                เมื่อทุกข์มากๆ จากความรัก การตัดสินใจเลิกรักอาจเป็นหนทางที่ดีที่สุด แผลสดถ้ารีบทายารักษาจะหายเร็วและไม่เป็นแผลเป็น ดีกว่าปล่อยให้แผลเน่าเรื้อรัง จนรักษาได้ยาก ต้องใช้เวลานาน และทิ้งร่องรอยแห่งการบาดเจ็บไว้ ความรักก็เหมือนกัน ถ้าหักดิบตัดใจก็จะเจ็บไม่นาน เลิกคิด เลิกจินตนาการ จะเอามีดมากรีดแผลให้เจ็บซ้ำๆ ด้วยการคิดย้ำๆทำไม เอาเวลาที่มาคิดวนเวียนหมกมุ่นไปหากิจกรรมที่พัฒนาปรับปรุงตนเองให้มีความสดใส ร่าเริง พร้อมรับสิ่งดีๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตไม่ดีกว่าหรือหาเวลาปฏิบัติธรรม สวดมนต์ภาวนาให้ใจสงบ สบายปล่อยวาง ได้บ้าง ความสุขก็เกิดขึ้นง่ายๆ 


“ ความทุกข์จากความรัก
ทำให้ต่างฝ่ายต่างแสวงหา
หนทางพ้นทุกข์
ต่างหาคำตอบว่า ไม่ทุกข์เพราะรัก
ต้องทำอย่างไร ”

----------------------------------------------------------------

หนังสือของสำนักพิมพ์ ทันโลกทันธรรม โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
http://www.tltpress.com/

วางแผงจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือ
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ , นายอินทร์ , ศูนย์หนังสือจุฬา , คิโนะคุนิยะ , บุ๊คสไมล์ ฯลฯ

 

 Total Execution Time: 0.00078070163726807 Mins