อสัตบุรุษ

วันที่ 08 มิย. พ.ศ.2548

 

 

สัตบุรุษย่อมปรากฏได้ในที่ไกล เหมือนภูเขาหิมพานต์

อสัตบุรุษถึงนั่งอยู่ในที่นี้ก็ไม่ปรากฏ เหมือนลูกศรที่ยิงไปกลางคืน


 

ขุ. ธ. ๒๕/๕๕

 

 Total Execution Time: 0.0053412477175395 Mins