เพลง เมื่อใดใจสูง

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2558


 


เพลง : เมื่อใดใจสูง
คำร้อง : ตะวันธรรม
คำแปลภาษาอังกฤษ : ภัทร อินลาภ
คำแปลภาษาจีน : อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ
ทำนอง/เรียบเรียง : ปัญจสิขะ
ขับร้อง : ปัญจสิขะ
ลำดับภาพ : พุทธศิลป์ 
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

---------------------------------------------

เนื้อเพลง : เมือใดใจสูง

นอนก้มดูดิน
ก็เห็นแผ่นดินแค่หน้า
นั่งมองดูหล้า
ก็เห็นแผ่นหล้ากว้างไกล
ยืนขึ้นดูฟ้า
ก็เห็นแผ่นฟ้าผืนใหญ่
ออกนอกโลกไป
ก็ยิ่งเห็นไกลสุดสายตา
ยิ่งสูงยิ่งเห็นได้ไกล
มองออกไปทางไหน
แลไกลจนสุดขอบฟ้า
ไม่ว่าจะเป็นสุริยันหรือจันทรา
ดวงดาวโลกหล้าต่างก็กลมเหมือนกัน
เมื่อใดใจสูงก็เช่นเดียวกัน
แม้หลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์
จะเห็นทุกคนเหมือนกัน
ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย
ยิ่งใจสูงยิ่งสบาย
เลิกเบียดเบียนทำร้าย
เลิกวุ่นวายรังเกียจเดียดฉันท์
โลกจะไร้พรหมแดน
ไม่มีแว้นแคว้นเป็นแผ่นเดียวกัน
มีสิ่งใดก็แบ่งปันกันไป
โลกจะไร้พรหมแดน
ไม่มีแว้นแคว้นเป็นแผ่นเดียวกัน
สุขร่วมกันทั้งฉันและเธอ

 

 Total Execution Time: 0.0006810466448466 Mins