อย่าเลื่อนเวลาแห่งความสุขในชีวิตออกไป

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2558


มนุษย์ทุกคนเกิดมาล้วนปรารถนาดำรงชีวิตอย่างมีความสุข หลายคนพยายามแสวงหาสิ่งนี้ แต่กลับไม่พบ และมักได้มาซึ่งความทุกข์ เป็นเครื่องตอบแทนเสมอ เพราะหลงกระทำในสิ่งที่ให้ผลตรงข้าม

 

 Total Execution Time: 0.00051328341166178 Mins