อยากมีความสุข...ทุกที่ทุกเวลา

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2558

 


 

คนแสวงหาสิ่่งต่าง ๆ มาทั้งชีวิต ก็เพราะต้องการความสุข แต่การจะมีความสุขอย่างแท้จริงได้นั้น มีอยู่เพียงวิธีเดียว นั้นคือ การปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน

 

 Total Execution Time: 0.00062096913655599 Mins