วิธีรักษาใจ ให้อยู่เหนืออารมณ์

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2558

 


 

ในแต่ละวันของการดำเนินชีวิต หลายครั้งเราไม่อาจเลี่ยงที่จะเจอะเจอกับปัญหา หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เข้ามามีอิทธิพลกับการขึ้นลงของจิตใจ ซึ่งไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะดีหรือร้าย ก็ล้วนแล้วแต่จะทำให้สภาพจิตใจ กระเพื้อมสั่นไหว ได้ทั้งสิ้น

 

 Total Execution Time: 0.00060935020446777 Mins