ประโยชน์ของการปล่อยวาง

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2558

 

ประโยชน์ของการปล่อยวาง
 

การยึดมั่นถือมั่น เป็นสิ่งที่เราทำกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วน จึงเป็นเหตุให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิด มาจนกระทั่งบัดนี้ เพราะสิ่งใด ๆ ในโลก ล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้  

 Total Execution Time: 0.00054759979248047 Mins