เทคนิคการปรับใจ...ให้พบกับความสุขที่แท้จริง

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2558

 


 

หากมนุษย์ยอมทำทุกอย่าง โดยยอมเสียเวลาทั้งชีวิต เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขแล้ว แต่ทำไมสิ่งที่แสวงหานั้น กลับให้ผลลัพธ์ที่มีความทุกข์พ่วงท้ายมาเสมอ หรือเป็นเพราะสิ่งที่แสวงหามานั้นเป็นเพียงความเพลินชั่วคราว

 

 Total Execution Time: 0.00091689825057983 Mins