หลักการออกแบบชีวิต

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2558

 


 

หากเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะเดินทางในวัฏสงสารอันยาวไกล จนกว่าจะหมดกิเลสแล้ว ก็จะมีความจำเป็นที่จะต้องออกแบบชีวิตให้ดี เรียนรู้ว่าจะต้องออกแบบชีวิตอย่างไรให้มีชีวิตที่สูงส่ง  สามารถสร้างบุญบารมี โดยปราศจากสภาวะกดดัน

 

 Total Execution Time: 0.00055115222930908 Mins