ดีที่สุดในการตอบแทนคุณ

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2558

 

ดีที่สุดในการตอบแทนคุณ


ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า วิธีการตอบแทนพระคุณแม่ที่ดีที่สุดคือ ชักนำให้ท่านได้ให้ทาน  รักษาศีล เจริญภาวนาและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้น สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณแม่ที่ดีที่สุดเพราะท่านได้มีโอกาสลงมือสร้างกุศลด้วยตัวท่านเอง


            เมื่อศรัทธาเกิดขึ้นแล้วถือว่าเป็นอริยทรัพย์ คือเป็นยอดทรัพย์ที่จะนำท่านไปเกิดในภพภูมิที่ดี ในภพชาติต่อไปจะมีโอกาสได้เกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาได้สร้างบุญกุศลอย่างต่อเนื่องส่วนการบวชก็ถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณแม่ที่ดีมากทางหนึ่ง เพราะร่างกายเลือดเนื้อของเราทั้งหมดได้มาจากท่าน เมื่อเราบวชแม่ก็จะได้บุญกับเราด้วย ผู้บวชได้เพียง 64 กัปป์ พ่อแม่ได้บุญ 32กัปป์ ถือเป็นครึ่งหนึ่งของผู้บวช เพราะถือว่าชีวิตของเราได้มาจากท่าน เมื่อเราใช้ร่างกายทำความดี เราก็เหมือนเป็นเนื้อนาบุญให้กับท่านด้วย แม่ก็จะได้บุญกับเราไปด้วยนั่นเอง
            กรณีที่เราไม่มีเวลาปรนนิบัติดูแลแม่ แต่เราส่งปัจจัยไปให้ท่านก็ถือว่าเป็นการตอบแทนท่านอีกวิธีหนึ่ง เพราะในสังคมปัจจุบัน บางครอบครัวแม่ลูกไม่ได้อาศัยบ้านเดียวกัน ลูกอยู่กรุงเทพฯ แม่อยู่ต่างจังหวัด หรือบางครอบครัวลูกอยู่ต่างประเทศ แม่อยู่เมืองไทยก็มี เมื่อครั้งอาตมภาพอยู่ที่ญี่ปุ่น มีโอกาสได้เห็นคนไทยจำนวนไม่น้อยที่อาศัยอยู่ที่นี่ ติดภาระกิจไม่สามารถกลับเมืองไทยไปเยี่ยมแม่ได้เขาก็ส่งเงินไปให้ท่านทุกเดือน แล้วญาติพี่น้องที่พอจะมีเวลาก็ผลัดกันไปดูแลท่าน อย่างนี้ถือเป็นการทำหน้าที่ลูกที่ดีอีกวิธีหนึ่ง


ถ้าลูกบาปแม่ต้องรับบาปนั้นด้วยหรือไม่...?
            ยกตัวอย่างถ้าลูกทำความดี เช่นบวชแม่ก็ได้บุญด้วย แต่ถ้าลูกไปทำบาปฆ่าคน แล้วแม่ต้องรับผลบาปนั้นด้วยหรือไม่ ต้องบอกว่าในกรณีนี้ไม่เกี่ยวกัน ถ้าลูกทำความดี แม่จะได้ผลบุญนั้นด้วย แต่ถ้าลูกทำบาป แม่จะไม่ได้รับบาปนั้นที่ลูกก่อ ถามว่าทำไมถึงเป็นคนละกรณีกันอธิบายได้ว่า เหมือนกับเราลงทุนกับบริษัทหนึ่ง ถ้าลงทุนไปแล้วบริษัทนั้นมีกำไร เราย่อมได้เงินปันผล แต่ถ้าบริษัทนั้นบริหารไม่ดีจนล้มละลาย ก็สูญแค่เงินที่เราลงทุนไป และไม่ได้ผลตอบแทนกลับคืนมาเท่านั้นเอง แต่ผู้ถือหุ้นไม่ต้องตามใช้หนี้ให้บริษัทเท่านั้นเอง ถ้าลูกทำความชั่วผลบาปตกอยู่ที่ตัวลูกไม่ส่งผลถึงแม่ แต่ถ้าลูกทำความดีผลบุญนั้นจะส่งผลถึงตัวแม่ด้วย แต่จะมีผลกระทบทางอ้อมคือ เมื่อลูกทำไม่ดีแม่ก็มีทุกข์ใจ กลุ้มใจ จิตใจที่เศร้าหมองนั่นเองที่จะส่งผลให้บาปอกุศลเกิดขึ้น หรือบางทีแม่ไปมีส่วนพัวพันกับการทำบาปของลูกด้วย แต่ผลบาปที่จะส่งถึงแม่โดยตรงนั้นไม่มีถือว่าขาดตอนกันไป

----------------------------------------------------------------------------------

หนังสือของสำนักพิมพ์ ทันโลกทันธรรม โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
http://www.tltpress.com/

วางแผงจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือ
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ , นายอินทร์ , ศูนย์หนังสือจุฬา , คิโนะคุนิยะ , บุ๊คสไมล์ ฯลฯ

 Total Execution Time: 0.00051726897557577 Mins