เมื่อลูกบวชพระแม่จะได้บุญอย่างไร

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2558

 

เมื่อลูกบวชพระแม่จะได้บุญอย่างไร


             คำถาม : การที่ลูกชายบวชพระ แม่จะมีส่วนในบุญนั้นอย่างไรบ้าง...?


             คำตอบ : ร่างกายของลูกทั้งเลือดเนื้อได้มาจากแม่ และท่านเลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่ เมื่อเราบวชเกิดบุญกุศล ท่านก็จะมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วย ในฐานะที่เป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูอบรมเรามาจนโต โดยเฉพาะการบวชพระนั้นเป็นบุญมหาศาล ยิ่งกว่าการให้ทานข้าวของทั้งหลาย เพราะถือเป็นการลงมือปฏิบัติจริง โดยอยู่ในเพศสมณะซึ่งเป็นเพศอันประเสริฐ 
การจะบวชพระได้ไม่ใช่เรื่องง่าย บางคนอาจจะคิดว่าไม่เห็นยากเลย แค่ไปวัดหาบาตรกับจีวรแล้วปลีกเวลาสัก 1 – 2 อาทิตย์ หรือ 1-2 เดือนก็บวชได้แล้ว จริงๆแล้วคนเราผ่านเงื่อนไขสำคัญมามากมายแล้วคือ เราได้กายมนุษย์มาเกิด ซึ่งถือว่ายากมาก แล้วการได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาก็ยากมากอีกเช่นเดียวกัน ในกัปป์ที่ยาวนานนั้น ช่วงที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ เปรียบแล้วเหมือนกับหนึ่งในล้าน ถ้าเราไปเกิดในยุคอื่น เราก็ไม่มีโอกาสได้บวช ถึงแม้จะอยากบวชแต่ก็บวชไม่ได้ แล้วเรายังต้องมีศรัทธา มีความพร้อมในด้านธุรกิจการงานทั้งหลาย สามารถปลีกเวลาได้ มีบาตรจีวรทุกอย่าง พร้อมเพรียงเราถึงจะบวชได้ 
            เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสบวชก็ขอให้บวชเถิด เพราะการบวชเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ หากได้บวชในชาตินี้แล้วจะทำให้เป็นอุปนิสัย ภพชาติต่อไปเราก็จะเกิดมาพบพระพุทธศาสนา รู้บุญรู้บาปแล้วยังมีโอกาสบวช เป็นอุปนิสัยข้ามภพข้ามชาติ บุญก็จะส่งถึงแม่อย่างมาก ลูกบวชแล้วได้บุญกุศลเท่าใด แม่ก็จะได้บุญกุศลนั้นครึ่งหนึ่งขอให้เราตั้งใจบวชเอาบุญให้ท่านอย่างเต็มที่ โบราณกล่าวไว้ว่า “ แม่จะได้เกาะชายผ้าเหลืองลูกขึ้นสวรรค์ ” เพราะท่านจะได้บุญไปด้วยอย่างมหาศาลนั่นเอง

----------------------------------------------------------------------------------

หนังสือของสำนักพิมพ์ ทันโลกทันธรรม โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
http://www.tltpress.com/

วางแผงจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือ
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ , นายอินทร์ , ศูนย์หนังสือจุฬา , คิโนะคุนิยะ , บุ๊คสไมล์ ฯลฯ

 Total Execution Time: 0.00056796868642171 Mins