ขอขมาแม่ ผู้ล่วงลับไปแล้ว

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2558

 

ขอขมาแม่ ผู้ล่วงลับไปแล้ว


            คำถาม : ลูกรู้สึกสำนึกผิดว่าที่ผ่านมาทำไม่ดีกับแม่ไว้มากมาย แต่ไม่มีโอกาสได้ขอโทษ ลูกควรทำอย่างไร...?


            คำตอบ : ถ้าแม่จากโลกนี้ไปแล้ว ก็ให้เราตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน เพราะสิ่งที่ท่านต้องการคือ “ บุญ ” ลูกหลานที่ยังอยู่ต้องสร้างบุญสร้างกุศล แล้วอุทิศไปให้ท่าน เพราะเป็นหน้าที่ของลูกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้
            ถ้าจะให้ดีที่สุดเราต้องตั้งใจปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิให้เต็มที่ จนกระทั่งเราสามารถไปเยี่ยมท่านในสัมปรายภพ ไม่ว่าท่านจะไปเกิดที่ใดไปตกนรกอยู่ขุมใด เราก็จะไปช่วยท่านได้ หรือท่านไปเกิดบนสวรรค์เราก็ไปโปรดท่านได้ เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประสูติแล้ว 7 วัน พระนางสิริมหามายาเสด็จสวรรคต แล้วไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต เป็นเทพบุตรพุทธมารดา บางคนแปลกใจว่า ทำไมถึงไปเกิดเป็นเทพบุตร เรื่องเพศภาวะนั้นสลับไปมาได้ เนื่องจากพระราชมารดาทรงศีลบริสุทธิ์เต็มที่ ละโลกแล้วจึงไปเกิดเป็นเทพบุตรพุทธมารดานั่นเอง
            เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้ว จึงไปโปรดเทพบุตรพุทธมารดาบนสวรรค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ 1 พรรษา เพื่อแสดงธรรมโปรดเทพบุตรพุทธมารดา จนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน ดังนั้นเราควรดำเนินรอยตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประเสริฐที่สุด

----------------------------------------------------------------------------------

หนังสือของสำนักพิมพ์ ทันโลกทันธรรม โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
http://www.tltpress.com/

วางแผงจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือ
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ , นายอินทร์ , ศูนย์หนังสือจุฬา , คิโนะคุนิยะ , บุ๊คสไมล์ ฯลฯ

 Total Execution Time: 0.00057220061620076 Mins