วันแม่สิ่งที่แม่ปราถนา

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2558

 

วันแม่สิ่งที่แม่ปราถนา


            ในโอกาสวันแม่นี้ ให้ลูกทำสิ่งดีๆ ให้ท่านด้วยการแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ให้ท่านรู้ว่าเราระลึกถึงพระคุณท่าน และตอบแทนพระคุณท่านอย่างเต็มที่เท่าที่เราจะทำได้ เช่น ชวนพี่ๆ น้องๆ ทุกคนไปกราบเท้าแม่ด้วยกัน ให้พวกเรานำพวงมาลัยธูปเทียนแพไปกราบท่านพร้อมกัน แล้วให้แต่ละคนพูดว่า “ อะไรที่ลูกเคยล่วงเกินแม่ตั้งแต่เล็กๆ โดยที่ไม่รู้ เช่น เคยไปดึงผมแม่ หยิก ข่วน หรือทำให้แม่กลุ้มใจเสียน้ำตาลูกขอขมาลาโทษ ” เสร็จแล้วขอศีลขอพรจากท่าน
            สุดท้ายให้พี่น้องแต่ละคนพูดถึงความซาบซึ้งใจในพระคุณแม่คนละนิดละหน่อย เพราะเพียงคำพูดไม่กี่คำนั้น มีคุณค่าทางใจกับคนเป็นแม่อย่างใหญ่หลวง ให้ลูกแสดงออกด้วยกาย วาจา ใจ แสดงสีหน้า แววตา ออกไปจากใจเรา ให้ท่านได้สัมผัสว่า เราซาบซึ้งในพระคุณของท่านจริงๆ เหล่านี้เรียกว่าความกตัญญูรู้คุณ เมื่อท่านรู้ว่าลูกกตัญญูก็จะชื่นใจ ปลื้มใจ และมีสุขใจ หรือเราจะเตรียมปัจจัยไปทำบุญกับแม่ในโอกาสวันสำคัญอย่างวันแม่ ให้ท่านได้ชื่นใจว่า ปัจจัยที่เราได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเอง เราขอร่วมบุญกับท่านด้วย แล้วท่านจะนำไปทำบุญหรือจะเก็บไว้ใช้อะไรก็แล้วแต่ท่าน ที่สำคัญคือเรามีโอกาสได้สนับสนุนการสร้างบุญร่วมกับท่าน แล้วได้บุญกับท่านด้วยนั่นเอง เริ่มต้นที่วันแม่ โดยตั้งใจสำรวจตัวเองว่า ที่ผ่านมาเราได้ตอบแทนพระคุณแม่สมบูรณ์ดีแล้วหรือยัง มีอะไรที่เรายังบกพร่องอยู่บ้าง เราจะได้ทำให้สมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไป จากนี้ต่อไปเราจะได้ดูแลท่านอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น


            ลูกที่ดีควรจัดสรรเวลาให้แม่ สำรวจตัวเองว่าเราดูแลปรนนิบัติท่านรอบคอบดีพอแล้วหรือไม่ ทั้งปัจจัย 4 ด้านอาหารการกิน ซึ่งผู้ใหญ่ไม่เหมือนเด็ก ทั้งเรื่องของสุขภาพ การลุกนั่ง ทั้งที่หลับที่นอนของท่าน เตรียมพร้อมดีหรือไม่ ถ้าแม่ไม่สบายเราก็ควรดูแลรักษาพยาบาลท่านให้ดีพอ ดูว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของท่านมีพอแล้วหรือไม่ และให้ความอบอุ่นเพียงพอแล้วหรือไม่ เป็นต้น 
            ลูกที่ดีควรดูแลแม่ในทุกเรื่องให้ครบถ้วน พี่น้องคอยหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกัน หาเวลามาอยู่ใกล้ๆท่าน ครอบครัวใดมีลูกหลานหลายคน ก็ให้ลูกหลานพาไปเยี่ยมท่านบ่อยๆ ถ้าเราทำได้อย่างนี้แล้ว อีกหน่อยลูกหลานของเราก็จะทำกับเราอย่างนี้เช่นกัน เพราะเขาได้เห็นตัวอย่างที่ดีตั้งแต่เด็กๆ เขาก็จะซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปในใจ พอลูกได้เห็นพ่อแม่ของตนปฏิบัติดีกับปู่ย่าตายายอย่างนี้ พอโตขึ้นเขาก็จะปฏิบัติดีกับเราอย่างนั้นเช่นเดียวกัน เราเคยทำไว้อย่างไรความดีนั้นมันไม่หนีไปไหน สุดท้ายผลดีก็จะกลับมาสู่ตัวเราเอง


            เพราะฉะนั้นวันแม่ปีนี้ขอให้เป็นวันพิเศษ ที่จากนี้ไปใครเห็นเราก็จะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เราเป็นลูกตัวอย่างที่มีครบทั้งความกตัญญูกตเวที รู้จักการตอบแทนพระคุณแม่ กว่าที่ลูกคนหนึ่งจะเกิดมาได้นั้น แม่ได้รับความเจ็บปวดทรมานมาก แต่แม่ไม่บ่นเลย เพราะแม่มีความรักลูก และทะนุถนอมเลี้ยงดูลูกอย่างดีจนเติบใหญ่ เรียกได้ว่าแม่มีพระคุณมหาศาลกับเราอย่างยิ่ง แม้กระทั่งผู้ที่ไม่ได้ให้กำเนิดเรามา แต่เลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่ ก็มีพระคุณล้นฟ้าล้นแผ่นดิน ดังนั้น ให้เราหาโอกาสตอบแทนพระคุณแม่ ให้ท่านได้ชื่นใจที่เลี้ยงเรามาไม่เสียเปล่า บางท่านบอกว่าที่ผ่านมาทำผิดกับแม่มากก็ไม่เป็นไร ขอให้เราลืมอดีตให้หมด ปัจจุบันให้ทำแต่ความดี ชวนแม่เข้าวัดปฏิบัติธรรม เพิ่มบารมีให้กับตนเองและแม่ของเราด้วย

----------------------------------------------------------------------------------

หนังสือของสำนักพิมพ์ ทันโลกทันธรรม โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
http://www.tltpress.com/

วางแผงจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือ
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ , นายอินทร์ , ศูนย์หนังสือจุฬา , คิโนะคุนิยะ , บุ๊คสไมล์ ฯลฯ

 Total Execution Time: 0.00083799759546916 Mins