อานิสงส์ของการทำทานด้วยความศรัทธา

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2558

 

อานิสงส์ของการทำทานด้วยความศรัทธา


            พวกเราทั้งหลายอาจดูเหมือนกับคนทั่วไป แต่ในความเหมือนนั้น เรามีความแตกต่างอยู่ภายในคือ ความศรัทธา


•    ศรัทธา คือ ความเชื่อในผลของการให้ทาน เพราะความศรัทธา จึงนำพวกเราทั้งหลายมาบำเพ็ญทานกุศล
•    ศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ผู้มีบุญจะสอนตนเอง ให้รักษาศรัทธาให้มั่นคงไม่คลอนแคลน
•    ผู้ที่มีศรัทธาไม่มั่นคงเมื่อทำบุญแล้วเกิดอุปสรรคในชีวิต กลับคิดว่าทำบุญแล้วทำไมบุญไม่ช่วย


            ส่วนผู้ที่มีศรัทธามั่นคง เมื่อทำบุญแล้วเกิดอุปสรรคในชีวิต จะคิดว่าเพราะเรายังมีบุญน้อย เมื่อมีบุญน้อยอุปสรรคจึงมาก เพราะฉะนั้นจะต้องสร้างบุญให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีก ศรัทธาที่มั่นคงย่อมมีอานิสงส์อันไพบูรย์ ท่านอุปมาไว้ว่า แม้ฝนตกในที่ไกล บนยอดภูเขาสูงย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำแม่น้ำให้เต็ม แล้วไหลลงสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาล ฉันใด ศรัทธา คือ ความเชื่อผลของการให้ทานก็เช่นเดียวกัน บุคคลใดมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ไม่คลอนแคลนศรัทธาย่อมนำบุคคลนั้นไปสู่สวรรค์ และพระนิพพานในที่สุด ฉันนั้น. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011237025260925 Mins