ผู้มีศรัทธาชื่อว่าไม่ยากจน 

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2558

ผู้มีศรัทธาชื่อว่าไม่ยากจน 


            บุคคลแม้มีทรัพย์น้อยแต่มีศรัทธามั่นคง พระอริยเจ้ากล่าวว่า ไม่ใช่คนยากจน แม้จะจนเพราะมีทรัพย์น้อย ก็เป็นความจนชั่วคราว เมื่อขยันประกอบสัมมาอาชีวะ และหมั่นสั่งสมทานกุศลอย่างต่อเนื่อง ย่อมเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญดุจน้ำที่ไหลลงสู่หม้อทีละหยด ก็ทำให้หม้อเต็มด้วยน้ำได้


            ตรงกันข้ามบุคคลแม้มีทรัพย์มากแต่ไม่มีศรัทธาถึงรวยก็รวยชั่วคราว เมื่อผลแห่งทานกุศลในอดีตส่งผลจนหมดกำลัง และมีความตระหนี่ครอบงำ ไม่ให้ทาน ไม่มีบุญใหม่เพิ่มเติม ไม่นานชีวิตก็จะตกต่ำ กลับสู่ความยากจน ดุจไม้ใหญ่ที่รากเน่าเสีย ไม่สามารถดูดซึมน้ำ และอาหารจากผืนดินได้ ในที่สุดก็ล้มลง


            บุคคลที่มีศรัทธามั่นคงจึงได้ชื่อว่า มีอริยทรัพย์ คือทรัพย์อันประเสริฐของพระอริยเจ้า เพราะทรัพย์คือ ศรัทธานี้ สามารถปิดประตูอบายได้นำชีวิตไปสู่หนทางสวรรค์ และพระนิพพานได้ ดุจฝนที่ตกบนเขาสูง ย่อมไหลรวมลงไปสู่แม่น้ำและลงไปสู่มหาสมุทร คือ พระนิพพานในที่สุด.

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00066948334376017 Mins