ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาใกล้ตัว และเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วเราจะมีวิธีการรับมือกับปัญหานี้อย่างไร
...อ่านต่อ
  มนุษย์จำเป็นจะต้องดำรงเผ่าพันธุ์ แต่เนื่องจากการดูแลและเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน เมื่อมาอยู่ร่วมกันปัญหาต่างๆจึงเกิดขึ้นอย่างมากมาย
...อ่านต่อ
 คู่ชีวิตจะอยู่ร่วมกันได้ดีต้องเป็นคู่คิด คู่ชีวิต มีเรื่องอะไรสามารถช่วยเหลือกันได้ ปรึกษาหารือกันได้ไม่จำเป็นต้องเรียนจบปริญญาตรี
...อ่านต่อ
 จาคะคือ มีความเสียสละเสมอกัน คู่ชีวิตต้องใจกว้างและใจบุญเหมือนกัน ไม่ใช่คนหนึ่งใจบุญ แต่อีกคนหนึ่งขี้เหนียว
...อ่านต่อ
         คู่ชีวิตจะอยู่ร่วมกันได้ดีต้องมีศีลเสมอกัน ถ้าคนหนึ่งรักษาศีล  อีกคนบี้มดตบยุงลุยแหลก ก็จะทำให้เกิด ความอึดอัด
...อ่านต่อ
   มีความศรัทธาเสมอกันในพระพุทธศาสนา คือรักบุญกลัวบาปเหมือนกัน ถ้าคนหนึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนา แต่อีกคนหนึ่งไม่ศรัทธาก็เกิดปัญหา
...อ่านต่อ
   บรรพบุรุษของไทยชาญฉลาด ท่านผูกคำเอาไว้ดีมากคือคำว่า " แต่งงาน " สังเกตว่ามีสองคำรวมกันคือคำว่า " แต่ง " กับ " งาน "
...อ่านต่อ
 คู่รักบางคู่มีความเชื่อเรื่องบุพเพสันนิวาส จริงๆ แล้วเรื่องราวของบุพเพสันนิวาสนี้มีจริง คนที่เป็นคู่ชีวิตกันจำนวนไม่น้อย
...อ่านต่อ
 หลายคนคิดว่าการทดลองอยู่กินกันก่อนแต่งงานเป็นเรื่องของการศึกษานิสัยใจคอของกันและกันความคิดแบบนี้เสี่ยงมาก
...อ่านต่อ
 หนุ่มสาวตอนที่ชอบพอกันอยู่ ต่างคนต่างก็มักจะแสดงออกแต่ด้านที่ดีเข้าหากันโดยหลักใหญ่ๆ ให้เราดูคนที่ความคิด คำพูด
...อ่านต่อ
 คำไทยว่า เสน่ห์ มีความหมายว่า มีลักษณะที่ชวนให้รักคนอื่นจึงรู้สึกรัก รู้สึกชอบ รู้สึกหลงเขา คำนี้มาจากภาษาบาลีว่า สิเนหะ แปลว่า ยางเหนียว
...อ่านต่อ
    ความรักทำให้คนตาบอด หลายคนคิดเช่นนั้นเพราะคนส่วนใหญ่เวลากำลังรักจะมองคนรักในด้านเดียวว่าเขาดี และมองข้ามข้อบกพร่องไปว่า
...อ่านต่อ
 หลักการอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ไว้แล้วใน สาราณียธรรม มีทั้งหมด 6 ข้อเป็นพื้นฐาน แต่ขอให้เราเน้น 2 ข้อใหญ่ๆ
...อ่านต่อ
 ปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้คนเราเกิดมาแตกต่างกันมีเพียงพันธุกรรม นอกจากนั้นเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม ที่มีอิทธิพลต่อเราทั้งหมด
...อ่านต่อ
 ก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องความรัก ของคนสองคนหรือเรื่องชีวิตคู่ ก่อนอื่นเราควรเข้าใจภาพรวมของตนเองและคนรอบข้างในสังคมก่อนว่า
...อ่านต่อ
   เราทุกคนล้วนเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องพบปะผู้คนที่มีความแตกต่างจากเราอย่างสิ้นเชิง ทั้งความคิด คำพูด การกระทำ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร