ธรรมดาของจิต เราจับได้ยาก เห็นได้ยากรู้ทันได้ยาก เพราะมีความละเอียดอ่อน มีความว่องไวยิ่งนักบางครั้งจิตก็ตกอยู่ในอารมณ์ปราถนา
...อ่านต่อ
คนเรามักมีนิสัยชอบจับผิดคนอื่นเห็นความผิดผู้อื่นเป็นเรื่องน่าจับจ้องยิ่งจับผิดได้มาก ตนเองจะดูดีขึ้นมากยิ่งจับผิดได้บ่อย
...อ่านต่อ
 วิชาการความรู้ต่างๆ เป็นสิ่งที่ควรรู้ ควรศึกษาเป็นของกลางที่มนุษย์ทุกคนเป็นเจ้าของได้แต่เมื่อคนพาลได้ความรู้เหล่านั้น
...อ่านต่อ
สิ่งของเประเปื้อนแปลกปลอม โลหะขึ้นสนิมคอนกรีตมีขยะเจือปนย่อมสร้างมลทินและอันตรายอย่างใหญ่หลวงได้
...อ่านต่อ
พายุ ก่อเกิดความเสียหายครั้งแล้วครั้งเล่าทำลายบ้านเรือนเรือกสวนไร่นาทำความเสียหายแก่คนสัตว์สิ่งของอย่างย่อยยับพายุอากาศ
...อ่านต่อ
  โปรดเห็นคุณค่ากิจที่ควรทำโดยเริ่มต้นจากที่สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าคนที่ดูงั้นๆ สิ่งของที่ดูธรรมดาๆการงานที่ดูเหมือนไม่มีอะไร
...อ่านต่อ
 ความเจริญไม่ได้มาจากความเกียจคร้านความสำเร็จไม่ได้มาจากคนขี้เกียจความเกียจคร้านเป็นภัยร้านในคราบมิตรคนขี้เกียจพบภัยร้าย
...อ่านต่อ
  คนเราหนีหลายๆอย่างได้ แต่หนีความตายไม่ได้คนรวยก็ตาย คนจนก็ตายทั้งเด็ก-ผู้ใหญ่ ผู้ชาย-ผู้หญิงล้วยบ่ายหน้าไปสู่ความตายทั้งสิ้นความตายไม่น่ากลัว
...อ่านต่อ
คนไม่มีปัญญาแม้มีสุขก็ยังหาเรื่องทุกข์คนมีปัญญา แม้ตกทุกข์ก็ยังหาความสุขได้สุข-ทุกข์ เป็นของสาธารณะอยู่ที่ใครจะไขว่คว้าอะไรไม่รู้จักอยู่ไม่รู้จักคิด
...อ่านต่อ
การหวังดีต่อกัน เป็นสิ่งดีการตักเตือนด้วยจิตเมตตา เป็นสิ่งดีการช่วยกันดูแลคนดี เป็นสิ่งดีการช่วยกันเชิดชูคนดี
...อ่านต่อ
 คนประมาทมักคิดว่าตน มีเวลามากมายทำเหมือนชีวิตตนเป็นอมตะ ไม่มีหมดอายุ ไม่มีวันตายแท้จริงแล้วทุกสรรพสิ่ง
...อ่านต่อ
 บางคนชีวิตมีแต่อดีต อดีต อดีต ผิดหวังกลัดกลุ้มห้วนไห้ถึงคิดกลุ้ม คิดแก้ไข คิดน้อยใจสารพัดคิดคิดแต่อดีต
...อ่านต่อ
อดีตอาจเลือนหาย อนาคตอาจไปไม่ถึงจะคำนึงเนิ่นนานให้เสียเวลาปัจจุบันไปไยเวลาปัจจุบันมีค่ามากเพราะ คือเวลาจริง
...อ่านต่อ
เมื่อวานผ่านไปแล้วเมื่อกี้ก็ผ่านไปอีกวันนี้กำลังจะผ่านไปคืนวันหมดไปอย่างรวดเร็วอยู่ที่ใครจะใช้เวลาไม่ปล่อยเลยไปเปล่า
...อ่านต่อ
 ธรรมชาติน้ำ ย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำไม่ไหลทวนขึ้นไปสู่ที่สูงอายุขัยของมนุษย์ก็เช่นกัน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร